Adept (tiếng Latin: Adeptus)

Tiếng Việt: Đạo sĩ

Adeptus trong tiếng Latin có nghĩa là “Người đã có thành tựu”. Trong huyền học, đây là người đã đạt đến điểm đạo thứ năm của ẩn lớn và trở thành bậc chân sư trong khoa học huyền bí.

Gnosis mô tả ba cấp bậc của Adept như sau:

  • Adeptus Minor: Bậc điểm đạo đồ đã hoàn thành thành công lễ điểm đạo của sephirah Tiphereth (con rắn lửa thứ năm).
  • Adeptus Major: Liên quan đến sephirah Geburah.
  • Adeptus Exemptus: Liên quan đến sephirah Kheseđ.
bay-con-ran
Tìm hiểu thêm về chủ để này ở trang định nghĩa điểm đạo.

…ai đạt được bậc điểm đạo thứ năm của Lửa [Tiphereth] thì sẽ trở thành một adept…

(Tarot and Kabbalah, Samael Aun Weor)


Leave a Reply