Spirit

(Trang này đang được viết)

07.jpg
Chúa Ðức Chúa Trời dùng bụi đất nắn nên con người, rồi hà neshamah chaiah [sinh khí] vào lỗ mũi, con người trở nên một nephesh chaiah [sinh vật có linh hồn]. (Sáng Thế Ký 2:7, Kinh Thánh)

Leave a Reply