Lễ Ngũ Tuần

☰ Tiếng Anh: Pentecost
     Tiếng Hy Lạp: Πεντηκοστή
     Tiếng Hy Lạp (phiên âm): pen-te-kost
     Tiếng Việt: Lễ Ngũ Tuần Thiện, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống,
                        Lễ Hiện xuốngLễ Giáng XuốngLễ Hạ trần

Lễ Ngũ Tuần là một ngày lễ của Kitô giáo diễn ra vào ngày thứ năm mươi tính từ ngày lễ Phục Sinh. Tên gọi ngày lễ này trong tiếng Hy Lạp cũng có nghĩa là ngày thứ năm mươi. Trong lịch cổ Việt Nam, một tuần có mười ngày cho nên ngày lễ này được Kinh Thánh Việt Nam gọi là Lễ Ngũ Tuần.

Truyện Đức Thánh Linh Hiện Xuống được kể lại trong Kinh Thánh như sau:

Ðến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ đang họp nhau tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi rất mạnh, ùa tràn vào căn nhà họ đang ngồi. Họ thấy có gì giống như những lưỡi bằng lửa bay ra và đậu trên mỗi người. Tất cả được đầy dẫy Ðức Thánh Linh và bắt đầu nói những ngôn ngữ khác, theo như Ðức Thánh Linh ban cho họ nói.

Lúc ấy tại Giê-ru-sa-lem đang có những người Do-thái tin kính từ mọi nước dưới trời. Nghe tiếng ồn ào, họ kéo đến thành một đám đông và lấy làm lạ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của họ. Họ ngạc nhiên và sửng sốt nói với nhau, “Tất cả những người đang nói đó chẳng phải là người Ga-li-lê sao? Thế sao mỗi chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ chúng ta? Nào người Pạc-thi, người Mê-đi, người Ê-lam, và những người sống ở Mê-sô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-xi-a, Pôn-tơ, A-si-a, Phi-ry-gi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và dân ở những vùng Li-by-a gần Sy-rê-nê, nào những khách hành hương đến từ Rô-ma, gồm người Do-thái và những người ngoại quốc theo Do-thái Giáo, nào người Cơ-rết và người Ả-rập; chúng ta thảy đều nghe họ nói những việc quyền năng diệu kỳ của Ðức Chúa Trời trong ngôn ngữ chúng ta!”

Mọi người đều sửng sốt và hoang mang nói với nhau, “Việc nầy có nghĩa gì?” Nhưng những người khác thì chế nhạo và nói, “Họ say rượu mới đó mà.”

(Công Vụ Các Sứ đồ 2:1-13)

Câu truyện kể trên xảy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần của đạo Do Thái, do đó ngày lễ này cũng được Kitô Giáo gọi là Lễ Ngũ Tuần.  Đối với đạo Do Thái, Lễ Ngũ Tuần cũng là ngày kỷ niệm dân Do Thái nhận Kinh Torah từ Môi-se ở Sinai.

duc-thanh-linh
“Ðến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ đang họp nhau tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi rất mạnh, ùa tràn vào căn nhà họ đang ngồi. Họ thấy có gì giống như những lưỡi bằng lửa bay ra và đậu trên mỗi người.”
Ảnh minh họa bởi Gustave Doré

Đức Thánh Linh là ngọn lửa của ngày Ngũ Tuần, hay là ngọn lửa của Thánh Linh được Đạo Bà La Môn gọi là Kundalini, con rắn lửa phép màu của chúng ta, ngọn Lửa Thiêng Liêng được tượng trưng bởi Vàng…

(Hôn Nhân Hoàn Hảo – Samael Aun Weor)

12969453.jpg
Đây là tranh ở trong đền thờ Lukhang ở Lhasa, Tây Tạng. Chúng ta thấy ba đường dây mạch ida, pingala, và sushumna nadi, cạnh cột sống của người Yogi, với ngọn lửa ở trên đầu.  
Nguồn ảnh: The Dalai Lama’s Secret Temple

Leave a Reply