Ba Học Viện của Gnosis

[Dịch giả: Thầy Samael giảng bài này cho riêng ngài Efraín Villegas Quintero, một giáo viên trong trường phái Gnosis của thầy.]

Chúng ta có nhiều học trò trong Học viện Thứ nhất; đúng vậy, rất nhiều học trò đã tham gia các nhóm khác nhau ở Học viện Thứ Nhất. Tuy nhiên, số lượng học trò ở Học viện Thứ hai thì ít hơn vì lớp này đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ hơn. Đối với giai đoạn này của giáo pháp (Học viện Thứ Hai) thì Thầy phải cẩn thận hơn.

Trước khi cho một học trò vào Học viện Thứ Hai, thầy phải rất chắc chắn người học trò đó đã hoàn toàn xác quyết [dịch giả: về kiến thức và quyết tâm], vì rõ ràng rằng ở Học viện Thứ hai nhiều yếu tố bí ẩn bất đầu hoạt động [vì thế cho nên học trò phải có] trách nhiệm cao và cũng dễ hiểu rằng người học trò phải có rất nhiều lòng tôn kính, tôn trọng, và đáng tin cậy.

Học trò khi bước vào Học viện Thứ hai phải có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng để có thể cảm nhận được giá trị bí ẩn của học viện này. Thầy không thể cho phép những người chưa hoàn toàn xác quyết vào, vì việc này rất vô lý; bởi thế cho nên thầy đợi rất lâu trước khi đón nhận một học trò vào Học viện Thứ Hai. Đôi khi thầy cho họ vào sau một hoặc hai năm. Tuy nhiên, vì có một số người chưa rung động với nốt chủ âm cần thiết [1] để được vào Học viện Thứ Hai, nên thầy bắt họ đợi thậm chí đến cả ba năm.

Ở Học viện Thứ Ba, thật sự chỉ có rất ít [học trò], vì họ phải rất xác quyết. Học viện Thứ Ba hoạt động ở đây, tại Mexico, trong một đền thờ rất đặc biệt; sau này chúng tôi sẽ đưa em [ngài Efraín Villegas Quintero] đến đó để em biết cách tập ở đó, tại Trung Tâm Tổ Sư, chính là Học viện Thứ Ba.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng Học viện Thứ Ba chỉ có một mục tiêu duy nhất: giác ngộ Tâm Thức. Tại đây nhóm chúng ta cống hiến hết mình cho việc giác ngộ Tâm Thức, như thầy đã nói, với các phương pháp thực tiễn và hiệu quả.

Ở đây chúng ta có những học trò đã biết cách tập trong trạng thái Jinn, những người đó tập một cách hoàn hảo trong chiều thứ tư [của không gian], họ du hành với cơ thể vật chất trên trục thứ tư. Có người đã đi đến Tây Tạng với cơ thể bằng xương bằng thịt của mình trong trạng thái Jinn. Đó đúng là những môn đệ của Học viện Thứ ba.

Ở đây các môn đệ tập mãnh liệt với sự tập trung, với thiền, với Samadhi, v.v. Ở đây các anh em của Học viện Thứ Ba giác ngộ rất nhanh, vì họ rèn luyện với toàn bộ máy móc [tức là “máy móc hữu cơ”, là con người], một cách thực tiễn, để đi lại trong cơ thể cảm xúc, trong trạng thái Jinn, trong trạng thái phúc lạc, và thầy vẫn chưa hài lòng cho đến khi họ đã hoàn toàn giác ngộ.

Đối với những người ở Học viện Thứ Ba, tại đây ở Mexico, thầy đã nói rằng sẽ đến một lúc chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong trạng thái Jinn và ai mà chưa chuẩn bị để đi đến bằng cơ thể trong trạng thái Jinn thì sẽ phải đứng ngoài. Một số người đang cố gắng và một số người lại đang mãn nguyện vì họ đã đạt được mục đích của mình. Điều cần thiết là phải tập các bài thực hành một cách chuyên cần.

Sẽ đến một thời gian mà tất cả mọi người phải đi đến trong trạng thái Jinn và những người mà không đến được thì sẽ không được nhận vào Học viện Thứ Ba.
(Nguồn: Tibetan Rites for Rejuvenation)


Ghi chú

[1] Nốt chủ âm (Tiếng Anh: keynote): là một từ vay mượn từ cuốn “Bình minh tuổi xuân” (tiếng Anh: “The Dayspring of Youth”). Trong cuốn này có một câu nói rằng:

“Tất cả mọi thứ đều có nốt chủ âm và màu sắc riêng mà không thể giấu được mỗi khi tương tác [với các thứ khác]. ‘Con người được nhận biết bởi ánh sáng của mình’ [tiếng Anh: ‘By a man’s light is he known’].”


Leave a Reply