Bhagavad Gita (Chí Tôn Ca)

Bhagavad Gita là một văn bản cổ bằng tiếng Phạn gồm 700 câu trong bộ trường ca Mahabharata. Mahabharata hay Ma-ha-bà-la-đa là một trong hai tác phẩm sử thi bằng tiếng Phạn vĩ đại nhất của Ấn Độ cổ đại, tác phẩm còn lại là Ramayana (La-ma-diên-na). Nội dung của tác phẩm nói về sự tranh đấu giữa hai nhóm anh em họ trong cuộc chiến tranh Câu Lư (3067 TCN) và số phận của các hoàng tử Kaurava và Pāṇḍava cùng những hậu duệ của họ. Bhagavad Gita là một trong những tác phẩm tôn giáo được yêu thích nhất với những người đi theo con đường tâm linh và đặc biệt là học trò của Gnosis.

Bản dịch dưới đây là của dịch giả Trần Kim Thư, theo phiên bản của trang triethocduongpho.net. Bản gốc của dịch giả Trần Kim Thư do NXB Tôn Giáo xuất bản dài 884 trang và bao gồm lời diễn giải của A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Phiên bản dưới đây đã cắt bớt phần lý giải và chỉ giữ lại câu chữ từ Bhagavad Gita (53 trang).


Leave a Reply