Chuyện Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

Ma-thi-ơ 13:1-23, Kinh Thánh

Hôm đó, Chúa Giê-su rời khỏi nhà và ra ngồi bên bờ biển. Một đoàn dân rất đông tụ họp bên ngài nên ngài phải lên thuyền ngồi, còn cả đoàn dân thì đứng trên bờ. Rồi ngài dùng minh họa để nói với họ nhiều điều. Ngài kể: “Này, có một người kia đi gieo giống. Trong lúc người gieo, một số hạt rơi dọc đường và chim đến ăn hết. Số khác rơi nơi đất đá sỏi, không có nhiều đất; chúng mọc lên ngay vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời lên cao thì chúng bị cháy nắng, và vì không có rễ nên tàn héo. Có những hạt rơi vào bụi gai; bụi gai lớn lên làm chúng bị nghẹt. Còn một số khác rơi nơi đất tốt thì sinh hoa kết quả; hạt ra gấp một trăm, hạt ra gấp sáu chục, hạt ra gấp ba chục. Ai có tai hãy nghe”. 

Ảnh minh hoạ từ nhà thờ Chính Thống Giáo

Các môn đồ đến hỏi ngài: “Sao Thầy dùng minh họa để nói với họ?”. Ngài đáp: “Anh em được hiểu những điều mầu nhiệm về Nước Trời, còn họ thì không. Ai có sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật, còn ai không có thì ngay cả điều đã có cũng sẽ bị lấy đi. Đó là lý do tôi dùng minh họa để nói với họ; bởi họ nhìn cũng như không, nghe cũng như không và chẳng hiểu gì cả. Lời tiên tri sau đây của Ê-sai đã ứng nghiệm trên họ: ‘Các ngươi sẽ nghe nhưng không hiểu chi, các ngươi sẽ nhìn nhưng chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã trở nên chai cứng, tai chúng nghe nhưng không hưởng ứng, mắt chúng nhắm lại, để mắt không thấy được, tai không nghe được, lòng không hiểu được và không trở lại hầu được ta chữa lành’. Nhưng hạnh phúc cho anh em vì mắt thấy được và tai nghe được. Quả thật tôi nói với anh em, nhiều nhà tiên tri và người công chính ước ao thấy những điều anh em thấy, nghe những điều anh em nghe nhưng không được.

Bây giờ, anh em hãy nghe lời giải nghĩa của minh họa về người gieo giống. Những ai nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu thì Kẻ Ác đến cướp lấy điều đã được gieo trong lòng; đó là hạt giống rơi nơi dọc đường. Hạt rơi nơi đất đá sỏi là người nghe lời ấy thì vui mừng chấp nhận ngay. Thế nhưng, vì người đó không có rễ trong lòng nên chỉ tiếp tục được một thời gian, đến khi gặp hoạn nạn hay bị ngược đãi vì cớ lời ấy thì vấp ngã ngay. Hạt rơi giữa bụi gai là người nghe lời ấy, nhưng những mối lo lắng trong thế gian này và quyền lực giả dối của sự giàu sang khiến lời ấy bị bóp nghẹt, nên không sinh hoa kết quả. Còn hạt rơi nơi đất tốt là người nghe lời ấy thì hiểu và sinh hoa kết quả; người ra gấp một trăm, người ra gấp sáu chục, người ra gấp ba chục”.


Leave a Reply