Tấm màn che của Isis

☰ Tiếng Anh: The Veil of Isis

The Veil of Isis.

Tấm màn che của Isis được đề cập đến lần đầu tiên trong On Isis và Osiris, đây là một cách giải thích mang tính triết học về tôn giáo của Ai Cập cổ đại bởi Plutarch – một nhà văn Hy Lạp vào cuối thế kỷ thứ nhất và đầu thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên.

Ông đã viết về một bức tượng nữ thần đang ngồi ở thành phố Sais của Ai Cập, trên đó có khắc dòng chữ “Ta là tất cả những gì đã, đang và sẽ tồn tại; không một phàm nhân nào đã từng vén được tấm màn che của ta”.

Plutarch gọi bộ quần áo này là “peplos”. Từ này được dịch trong tiếng Anh là “lớp phủ” hoặc “tấm màn che”. Plutarch cho rằng nữ thần này chính là “Athena, vị được người Ai Cập coi là Isis”.

Sais là trung tâm tôn thờ nữ thần Neith, vị thần được sánh ngang với nữ thần Athena của người Hy Lạp. Do đó bà là nữ thần mà Plutarch đã nhắc đến.

Vào thời của Plutarch, Isis là nữ thần ưu việt trong tôn giáo Ai Cập và thường được đồng nhất với nữ thần Neith, đó là lý do tại sao Plutarch đặt hai nữ thần này ngang hàng nhau.


Leave a Reply