Mahavan và Chotavan

Mahavan và Chotavan là nhịp điệu của vũ trụ, là nhịp điệu của lửa và không gian. Đôi khi những người theo con đường Agni Yoga cảm nhận được chúng. Người ta chỉ cảm nhận được trong một khoảng thời ngắn. [Người ta] sẽ quá khó chịu nếu được kéo dài lâu hơn vì [các nhịp điệu] theo nhau với tốc độ rất nhanh và bạo lực. Tôi đã từng trải nghiệm tất cả nhịp điệu của khối mười hai mặt này nhưng chúng rất khó mô tả. Tôi chỉ có thể nói rằng tất cả tế bào của cơ thể rung động với nhịp điệu này trong khi (tôi thấy việc này rất hay) trái tim mình vẫn duy trì nhịp đập bình thường, mặc dù sâu hơn một chút.

(Letters of Helena Roerich 1929-1938)

Mahavan và Chotavan là hai nhịp điệu đặc thù nhất của Lửa. Khi một người đã thành tựu với những nhịp điệu này thì người ta có thể đến với nguyên tố lửa dễ dàng hơn. Đó không phải là hành động bằng sức ép giả tạo giống như khi gọi hồn [tiếng Anh: invocation], mà chỉ đơn giản là mình cố tình nhập vào cõi nào có ý nghĩa quan trọng đối với mình.

(Agni Yoga, 1929)
Helena Roerich (1879-1955)

Leave a Reply