Dionysus

GnosisVN: Dionysus là vị thần Hy lạp, tượng trưng cho một trạng thái “say” tâm linh, là kết quả của một quá trình thanh lọc tâm trí và trái tim. Bởi vậy mà thần Dionysus và các học trò của mình hay được mô tả trong trạng thái ngây ngất, nhảy múa và “say” men “rượu” của quá trình chuyển hoá năng lượng tình dục.

Allegory of Autumn bởi Giovanni Francesco Romanelli, 1658

Chúng ta cần cấp thiết định nghĩa Dionysus một cách chính xác và thẳng thắn như sau:
– Sự chuyển hoá năng lực tình dục một cách có ý thức
– Trạng thái định của huyền học siêu việt”

[…]

Hiển nhiên rằng trạng thái say Dionysus, trạng thái ngất tâm linh, trạng thái định (samadhi) là không thể thiếu được khi một người đang cố gắng trải nghiệm chân lý, thực tại. Trạng thái định sâu sắc này hoàn toàn có thể đạt được thông qua phương pháp thiền.

(Samael Aun Weor – The Three Mountains)

Leave a Reply