Tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ (I Các Vua 19:9-18)

8bÔng đi bộ bốn mươi ngày và bốn mươi đêm đến Hô-rếp, núi của Ðức Chúa Trời. 9aÐến nơi, ông vào một cái động để trú ẩn và qua đêm tại đó. 9b Bấy giờ có lời của CHÚA đến với Ê-li-gia rằng, “Hỡi Ê-li-gia, ngươi làm gì ở đây?” 10Ông đáp, “Con rất nhiệt thành về CHÚA, Ðức Chúa Trời các đạo quân. Số là dân I-sơ-ra-ên đã lìa bỏ giao ước Ngài, phá đổ các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các tiên tri Ngài; chỉ một mình con còn sót lại, thế mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”
11Ngài phán, “Hãy đi ra và đứng trên núi trước mặt CHÚA; nầy, CHÚA sắp đi ngang qua đây.” Bấy giờ có một trận gió rất mạnh thổi qua, mạnh hầu như xẻ núi, đến nỗi làm đá vỡ ra từng mảnh trước mặt CHÚA, nhưng CHÚA không có trong trận gió. Sau trận gió là một cơn động đất, nhưng CHÚA cũng không có trong cơn động đất. 12Sau cơn động đất là một luồng lửa hừng, nhưng CHÚA cũng không có trong luồng lửa hừng. Sau luồng lửa hừng, có một tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ. 13Khi Ê-li-gia nghe tiếng đó, ông vội lấy áo choàng che mặt, chạy ra, và đứng nơi cửa động. Bấy giờ có một tiếng nói với ông, “Hỡi Ê-li-gia, ngươi làm gì ở đây?”
14Ông đáp, “Thưa, con rất nhiệt thành về CHÚA, Ðức Chúa Trời các đạo quân. Số là dân I-sơ-ra-ên đã lìa bỏ giao ước Ngài, phá đổ các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các tiên tri của Ngài; chỉ một mình con còn sót lại, thế mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”
15CHÚA phán với ông, “Hãy đi, hãy trở lại con đường ngươi đã đi, đến Ðồng Hoang Ða-mách. Khi đến nơi, ngươi hãy xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua A-ram. 16Ngươi hãy xức dầu cho Giê-hu con của Nim-si làm vua I-sơ-ra-ên, và ngươi cũng hãy xức dầu cho Ê-li-sa con của Sa-phát ở A-bên Mê-hô-la làm tiên tri thế cho ngươi. 17Ai thoát khỏi gươm của Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết; ai thoát khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sa giết. 18Còn Ta, Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người trong I-sơ-ra-ên. Tất cả những người ấy chưa hề quỳ gối trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hề hôn nó.”

Nhà tiên tri Ê-li-gia, ảnh minh hoạ từ nhà thờ Chính Thống Giáo

Bên trong bộ não của con người, trong các tế bào não, có một “Âm Thanh Vi Tế” vang lên không ngừng. Đó là một âm thanh cao và sắc. Đó chính là “bài ca của loài dế”, tiếng huýt lên của “con rắn”, “âm thanh Anahata”: đó là tiếng nói của Brahma. Nó có mười nốt nhạc mà người thực hành thần thông phải học cách lắng nghe. Người học trò phải để cho tâm trí của mình đắm chìm trong âm thanh đó, như con ong đắm mình trong mật hoa.

Người nào muốn nghe thấy âm thanh Anahata thì phải làm cho tâm trí trống rỗng, để tâm trí tĩnh lặng chứ không phải đè cho tâm trí tĩnh lặng; tôi nhắc lại, để cho tâm trí tĩnh lặng. Người nào cố gắng và muốn lắng nghe âm thanh huyền bí đó thì hãy duy trì tâm trí yên lặng, không phải là bắt tâm trí yên lặng; tôi nhắc lại, để cho tâm trí yên lặng.

Hãy phân biệt giữa một tâm trí tĩnh lặng một cách gượng ép với một tâm trí tĩnh lặng bởi nó đã hiểu rằng suy nghĩ là vô ích. Hãy phân biệt giữa một tâm trí bị ép buộc phải lặng im một cách thô bạo với một tâm trí yên lặng một cách tự nhiên, tự phát.

Khi tâm trí đã tĩnh lặng, trong yên lặng sâu thẳm, người học trò chắc chắn có thể nghe được tiếng dế kêu này: một âm thanh vi tế, cao sắc và xuyên thấu. Hơn nữa, nếu tâm hồn chìm trong âm thanh huyền bí này thì những cánh cửa bí ẩn sẽ được mở ra ở bên trong. Trong những khoảnh khắc đó, hãy dậy khỏi giường theo bản năng, và rời khỏi phòng ngủ để đến các ngôi đền của Bạch Hội quán, hoặc đến bất kì nơi nào trong vũ trụ.

Người học trò phải học cách chơi cây đàn lia của Orpheus! Cây đàn đó là Lời, là Âm thanh, là Ngôi Lời vĩ đại!

(Samael Aun Weor – Logos, Mantram Theurgy)

Leave a Reply