Mô-sê xuống núi Si-nai (Xuất Ai Cập Ký 34:29-35)

29 Mô-sê từ Núi Si-nai đi xuống. Ông đi xuống núi, hai tay ôm hai bảng giao ước. Mô-sê không biết rằng vì đã hầu chuyện với Ðức Chúa Trời mà da mặt ông đã trở nên sáng rực. 30 Khi A-rôn và toàn dân I-sơ-ra-ên trông thấy Mô-sê, và nầy, da mặt ông sáng rực, họ sợ và không dám lại gần ông. 31 Nhưng Mô-sê gọi họ, nên A-rôn và những người lãnh đạo của hội chúng lại gần ông, rồi Mô-sê nói chuyện với họ. 32 Sau đó toàn dân I-sơ-ra-ên đến gần ông. Ông truyền cho họ mọi điều CHÚA đã phán với ông trên Núi Si-nai. 33 Sau khi nói với họ xong, ông lấy một tấm lúp che mặt ông lại. 34 Mỗi khi Mô-sê vào hầu chuyện với CHÚA, ông gỡ tấm lúp che mặt ra cho đến khi ông trở ra. Khi ông trở ra, ông nói lại cho dân I-sơ-ra-ên những gì ông đã được truyền bảo. 35 Dân I-sơ-ra-ên trông thấy mặt Mô-sê, và da mặt ông sáng rực, vì thế Mô-sê lại phải lấy tấm lúp che mặt ông lại, cho đến khi ông vào hầu chuyện với CHÚA.

(Trích Kinh Thánh bản dịch 2011)

Ảnh minh hoạ bởi Gustave Doré, 1866

Sau khi đã loại trừ hết mọi giá trị tốt và xấu trong chính mình, một siêu-nhân trở thành một cái gì đó không ai hiểu được. Họ là tia sáng, là ngọn lửa của tâm linh phổ quát của cuộc sống bừng sáng trên gương mặt của Môi-se.

(Samael Aun Weor – The Great Rebellion – Chương 28)

Leave a Reply