Egoitoorasiana

“Và cuối cùng, chúng ta cần phải tạo ra cơ thể Egoitoorasiana, hay còn gọi là Cơ Thể Căn Nguyên của Bản Thể.” (Samael Aun Weor, Questions of Importance to Women)   Các từ đồng nghĩa: [display-posts tag=”dong-nghia-voi-nhan-hon” posts_per_page=”101″]

Manas Cấp Cao

☰ Tiếng Anh: Superior Manas, Higher Manas Manas Cấp Cao là Cơ Thể Căn Nguyên, là Nhân Hồn. Các từ đồng nghĩa: [display-posts tag=”dong-nghia-voi-nhan-hon” posts_per_page=”100″]  

Nhân Hồn

☰ Tiếng Anh: Human Soul Trong những năm phát triển giáo pháp của hội Thông thiên học, định nghĩa cụ thể của các cụm từ này đã được sửa lại để phân biệt rõ hơn giữa các khái niệm tinh vi. Tác phẩm “Esoteric Buddhism” của A. P. Sinnett định nghĩa bảy thành phần của con … More Nhân Hồn

Psyche

Trong mối tương quan với con người, từ psyche chỉ nhân hồn. (Tiếng Hy Lạp: Ψυχη) “soul, tâm, tâm linh; hơi thở; cuộc sống, cuộc sống của một người, cái nguyên lý sức sống vô hình hay thực thể choán giữ và chi phối cơ thể vật chất; sự hiểu biết.” Psykhe xuất phát từ … More Psyche