Karmamudra

☰ Tiếng Phạn: Karmamudra, Maithuna, Sahaja Maithuna Xem Phép Tình Dục Động từ: Phép Tình Dục Danh từ: người phối ngẫu, là người đối tác tập phép tình dục   Các từ đồng nghĩa:

Phép Tình Dục

☰ Tiếng Anh: Sexual MagicTiếng Phạn: Maithuna, Karmamudra Phép Tình Dục là chủ đề chính của sách Hôn Nhân Hoàn Hảo bởi thầy Samael Aun Weor. Trong phép này, người tập điều khiển khí lực khi quan hệ tình dục để phát triển tâm linh. Khi tập phép này phải tuyệt đối không xuất tinh dịch … More Phép Tình Dục

Ẩn A.Z.F

☰ Tiếng Anh: Arcanum A.Z.F Ẩn A.Z.F. chính là Phép Tình Dục. Trong phép này, người tập điều khiển khí lực khi quan hệ tình dục để phát triển tâm linh. Khi tập phép này phải tuyệt đối không xuất tinh dịch và không để xảy ra cực khoái tình dục. Các từ đồng nghĩa: