Ẩn A.Z.F

☰ Tiếng Anh: Arcanum A.Z.F

Ẩn A.Z.F. hoặc là Phép Bí Ẩn A.Z.F. chính là Phép Tình Dục. Trong phép này, người tập điều khiển khí lực khi quan hệ tình dục để phát triển tâm linh. Khi tập phép này phải tuyệt đối không xuất tinh dịch và không để xảy ra cực khoái tình dục.

Bí Ẩn A.Z.F., phép tình dục, hay còn gọi là Maithuna chỉ có thể được tập giữa một người đàn ông và một phụ nữ, với vợ chính đáng và chồng chính đáng trong hôn nhân hợp pháp.

(Samael Aun Weor – Tarot và Kabbalah – Ẩn 2)

Có nhiều hệ thống bí truyền khác nhau dạy phương pháp chuyển hóa tinh thành năng lượng tình dục. Chắc chắn là phương pháp mạnh mẽ nhất (Arcanum A.Z.F.) phải được thực hiện bởi một người nam và một người nữ – chúng tôi đang nói cụ thể về Sahaja Maithuna, yoga tình dục, Tantra Trắng; ở nơi khác, chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các chi tiết cho thực hành đó. Bây giờ, chúng tôi sẽ trình bày một bài tập mà những người độc thân cũng như những người đã kết hôn có thể thực hành. Chúng tôi sẽ cho bạn biết cách thức ngay bây giờ… đọc thêm


Leave a Reply