Ẩn A.Z.F

☰ Tiếng Anh: Arcanum A.Z.F

Ẩn A.Z.F. chính là Phép Tình Dục. Trong phép này, người tập điều khiển khí lực khi quan hệ tình dục để phát triển tâm linh. Khi tập phép này phải tuyệt đối không xuất tinh dịch và không để xảy ra cực khoái tình dục.

Các từ đồng nghĩa:

[display-posts tag=”Maithuna-đồng-nghĩa” posts_per_page=”100″]


Leave a Reply