Tinh dịch

☰ Tiếng Anh: Semen

Trong huyền học, từ “tinh dịch” chỉ khí lực sinh dục. Ở trong cơ thể của người đàn ông, năng lực này là sức sống trong tinh trùng vật chất. Mặc dù phụ nữ không xuất tinh dịch vật chất như người đàn ông nhưng khi xảy ra cơn co thắt tình dục, phụ nữ cũng xuất ra một loại năng lực tương tự như sức sống trong tinh dịch của đàn ông.

Khi nói về tinh dịch, các sách tâm linh học thường nhấn mạnh tầm quan trọng của sức sống, có nghĩa là khí lực ở trong tinh dịch, cho nên cả hai giới phải tuyệt đối tránh co thắt tình dục thì mới gọi là “không xuất tinh dịch”.

Trong truyền thống bí truyền của tính dục khiết tịnh, từ “tinh dịch” dùng để chỉ năng lượng tình dục của cơ thể, bất kể là nam hay nữ. Điều này là do cả nam và nữ đều mang “hạt giống” bên trong: để thực hiện sáng tạo, hai “hạt giống” phải được kết hợp.


Leave a Reply