Kitô

Kitô hoặc Ki-ri-xi-tô, là phiên âm tiếng Việt của từ tiếng Hy Lạp, Χριστός. Phát âm chính xác hơn là Kris-tos.

Trong tiếng Hy Lạp, từ này là phiên dịch của từ מָשִׁיחַ (Me-si-akh), có nguồn gốc từ tiếng Do Thái. Nghĩa đen của từ me-si-akh là “người được xức dầu”. Lễ xức dầu vào đỉnh đầu được thực hiện với một vị hoàng tử trước khi đăng quang hoặc với đệ tử của một nhà tiên tri khi được truyền pháp. Lễ xức dầu của đạo Do Thái tương ứng với Abhisheka (lễ khai tâm, lễ điểm đạo) của Phật giáo.

Kitô là năng lực dương trong vũ trụ. Vì chúa Giê-su đã hiện thân năng lực này khi đạt được điểm đạo Venus ở sông Jordan, cho nên tín đồ Kitô giáo gọi chúa Giê-su bằng “Kitô”. Thế nhưng chúa Giê-su không phải là người duy nhất đã hiện thân được năng lực mặt trời mà chúng ta gọi là Kitô. Có rất nhiều người khác cũng đã hiện thân năng lực này ví dụ như Phật Thích Ca Mâu Ni.

Lễ xức dầu tượng trưng cho giọt tinh mà đạo Phật gọi là hạt tinh chất, hay còn gọi là Bồ Đề Tâm Trắng [tiếng Anh: essence drops, white bodhicitta, tiếng Tây tạng: tig-le] trên đỉnh đầu khi tan chảy ra và rơi xuống trong cơ thể con người trong quá trình tập.

kito
Chúa Giê-su hiện thân Kitô sau khi được thánh Giang làm lễ báp tem ở sông Jordan

Leave a Reply