Trường phái Bon và Drukpa

Trong sách Hôn Nhân Hoàn Hảo và một số sách khác nữa, thầy Samael có viết rằng những người thuộc phái mật tông Bon và Drukpa tập phép thuật đen. Trong bài viết này, chúng ta tìm hiểu sâu hơn về việc này.

Về trường phái Drukpa

Từ druk (tiếng Tây Tạng) là con rồng và chữ pangười. Từ này có thể hiểu theo nhiều ý nghĩa khác nhau. Do đó, chúng ta không nên nghĩ rằng tất cả các trường phái mật tông có chữ “Drukpa” trong tên đều là hội phù thủy đen.

Năm 1387, với những lý lẽ công bằng, người cải cách Tây Tạng, Thầy Tsong Khapa, đã thu gom và đốt hết tất cả các sách ma thuật mà thầy tìm thấy. Kết quả là một số Lạt Ma không hài lòng với việc này đã liên kết với một số thầy theo đạo Bon, là đạo của dân tộc nguyên thuỷ, dấn thân vào các nghi lễ phép thuật đen ghê tởm nhất. Ngày nay, hội này là một trường phái phép thuật đen rất mạnh ở vùng Sikkim, Bhutan, và Nepal. (Samael Aun Weor – Cách Mạng Beelzebub)

Trường phái Gnosis của thầy Samael Aun Weor đề cao Đức Đa-lai Lạt-ma. Về Đức Đa-lai Lạt-ma thứ 14, thầy Samael nói:

Ngài là một người có dương thân thực sự, là một cá nhân hiểu biết bản thân mình một cách sâu sắc. (Nguồn: Gnosticteachings.org)

Đức Đa-lai Lạt-ma đời thứ 14 chính là người công nhận thầy Jigme Pema Wangchen là hậu duệ đời thứ 12 của Pháp Vương Gyalwang Drukpa khi Đức Pháp Vương mới chỉ có ba tuổi1.

Về trường phái Bon trong bối cảnh gnosis

Bon là tên gọi chung của các tôn giáo nguyên thủy của người Tây Tạng.  Trong đó có nhiều giáo lý hoàn toàn khác nhau.  Sau nhiều năm phát triển song song với Mật Tông Tây Tạng, đạo Bon đã mượn nhiều khái niệm và phương pháp tập từ đạo Phật.  Phật giáo Tây Tạng cũng đã bị đạo Bon ảnh hưởng nhiều.

Hôn Nhân Hoàn Hào là sách đầu tiên của thầy Samael, được viết vào năm 1950. Vào thời điểm này, thầy dựa vào thông tin từ sách của một tác giả khác để khẳng định rằng trường phái Bon là phép thuật đen. Một vài năm sau đó, thầy đã tự mình tìm hiểu trường phái Bon và kết luận rằng phương pháp đó, mặc dù có một số phương pháp mạo hiểm, nhưng không thuộc loại “phép thuật đen”. (Nguồn: Gnosticteachings.org)

Những người theo Đạo Bon (tôn giáo nguyên thủy của Tây Tạng, có nhiều dính dáng đến ma thuật, đã chống lại sự truyền bá của Phật Giáo tại những vùng đất thiêng), không được nhầm lẫn họ với Bonzos (thuật ngữ Nhật Bản định nghĩa các nhà sư Phật Giáo ở Đông Á). H. P. Blavatsky cho rằng tu sĩ Bon là ám muội vì họ đội mũ đỏ và mặc những tấm phủ trắng trong các nghi lễ chứa đầy đầu lâu và xương của người chết. V.M. Samael Aun Weor, vào lúc ban đầu, đi theo những điều nhìn nhận của vị Minh Sư vĩ đại H.P.B tạo ra, ngài cũng đã tuyên bố như bà ấy, thế nhưng sau khi thầy đã tìm hiểu vấn đề này sâu sắc hơn thì thầy đã làm sáng tỏ các tu sĩ đạo Bon này không phải là các Phù thủy Đen bởi vì, ngay cả khi họ rất cực đoan, họ không làm mất năng lượng sáng tạo của họ; Dugpas (thuật ngữ Tây Tạng có nghĩa là ”mũ đỏ”) cống hiến hết mình cho các kỹ thuật đen tối.

Có những người trong hệ phái Gnosis nói rằng từ “Drukpa” trong sách của thầy Samael không chỉ hệ phái Drukpa của mật tông tây tạng hiện tại; đó chỉ là thuật ngữ H.P.B. sử dùng để chỉ một trường phái phù thuỷ đội mũ đỏ.


Ghi chú: 

1http://www.drukpa.org/index.php/en/drukpa-order/56-biographies/my-gurus/268-his-holiness-the-dalai-lama


Leave a Reply