Kabir

Trong bối cảnh của Gnosis, Kabir là vị thầy.

Từ điển Ả rập – Anh dịch từ Kabir (كبير) là to, lớn, quan trọng, vĩ đại, đáng kể, nhiều, cao, lão, cao cấp, khổng lồ, rộng.

Từ điển Hindi – Anh dịch từ Kabir (कबीर) là cao quý, vĩ đại, là tên của một nhà thơ ở Bắc Ấn Độ, thánh ở cuối thế kỷ 15.

Từ điển ở trang glorian.org thêm nội dung sau để giải nghĩa cho từ này:

Từ này hay được thêm vào danh hiệu của các vị thầy vĩ đại, giống từ “Sri” ở Ấn độ. Ý nghĩa bí ẩn của từ này chỉ Con Bê Thần Thánh, là con của Đức Mẹ Thần Thánh. (Ở Ấn Độ và Hy Lạp, con bò tượng trưng cho Đức Mẹ.) Từ này liên quan đến Cabeiri, vị thần cổ đại huyền bí trong hệ phái bí ẩn Hy Lạp.

Bên cạnh đó, Kabir cũng là tên của một vị thầy Ấn Độ đã mở đường cho một giáo phái tâm linh kết hợp các yếu tố từ đạo Hồi với đạo Bà La Môn, được coi như là tiền thân của đạo Sikh.


Leave a Reply