Bảy đại tội

Bảy đại tội, hay còn gọi là bảy mối tội đầu hay bảy tội hồng y, là một nhóm hay phân loại các thói hư tật xấu trong giáo lý Kitô giáo. Mặc dù vậy, các đại tội này không được đề cập đến trong kinh Thánh. Các hành vi và thói quen sẽ được liệt vào bảy đại tội này nếu chúng trực tiếp dẫn đến các hành vi phi đạo đức khác. Theo danh sách tiêu chuẩn, đó là các tội sau:

  1. Kiêu căng
  2. Tham Lam
  3. Thù Hận
  4. Đố kỵ
  5. Dục vọng
  6. Tham ăn
  7. Lười biếng
bảy đại tội (phía dưới) và bảy đức tính (phía trên)

Những người Cha Sa mạc [1], đặc biệt là Evagrius Ponticus [2], đã đưa ra các loại trong tội này. Các cha cũng đã định ra bảy, tám ý nghĩ hay tinh thần xấu ác cần phải vượt qua.

[1] Những người cha ở sa mạc là những ẩn sĩ Kitô giáo đầu tiên. Họ là những tu sĩ khổ hạnh sống chủ yếu ở sa mạc Scetes của Ai Cập vào khoảng thế kỷ thứ ba sau Công nguyên.

[2] Evagrius Ponticus là một tu sĩ Cơ đốc. Ông là một trong những nhà thần học có ảnh hưởng lớn nhất trong giáo hội cuối thế kỷ thứ tư. Ông nổi tiếng với tư cách là một nhà tư tưởng, một diễn giả sáng suốt và một nhà văn tài năng.

Evagrius Ponticus


Leave a Reply