Kumara, Pitri

☰ Tiếng Phạn: kumāra

☰ Tiếng Phạn: pitṛ

Trong đạo Bà La Môn, cả hai từ này chỉ những người xuất hiện đầu tiên khi thế giới này bắt đầu xuất phát khỏi tâm của Brahman (Bà La Môn). (Brahman tương ứng với Tính Không trong Phật giáo.) Theo H. P. Blavatsky thì có bảy Kumara. Bốn Kumara đầu tiên được dân chúng biết đến là Sanat-Kumara, Sananda, Sanaka, và Sanatana. Ba Kumara còn lại là bí mật và có tên là Sana, Kapila, and Sanatsujâta. (H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine vol. I).

Khi nói “Kumara” [Tiếng Phạn: kumāra], ta hiểu rằng đó là mọi người được phục sinh, bất kì người “X” nào. Nếu người ta đã phục sinh thì họ được gọi là Kumara. Dĩ nhiên, những Kumara giống như Pitri [Tiếng Phạn: pitṛ] là những người đã giúp sáng tạo, giúp trao sự sống cho hình hài con người vật chất của chúng ta.

Cảm giác nhầm lẫn về cái Tôi, Samael Aun Weor.

Theo định nghĩa của Blavatsky trong sách The Secret Doctrine vol. II, Pitri là những tổ tiên của nhân loại.

Bên cạnh đó, tác phẩm Beelzebub’s Tales to his Grandson của G. I. Gurdjieff có đề cập đến Sanat Kumara. Trong đó Gurdjieff mô tả Sanat Kumara như một vị thầy tâm linh bất tử.

Bậc chân sư vĩ đại ấy, người đã sống trong thế giới này quá lâu hơn cần thiết, đã ở lại đây để giúp đỡ những người đi trên con đường khó khăn dẫn đến sự giải thoát cuối cùng; nếu muốn Sanat Kumara có khả năng đắm mình vào trong đại dương của Ánh sáng Vĩ đại, nhưng ông đã từ bỏ tất cả những niềm hạnh phúc đó để ở lại với chúng ta, và ông vẫn đang ở bên chúng ta vì tình yêu dành cho chúng ta.

Cảm giác nhầm lẫn về cái Tôi, Samael Aun Weor.

Leave a Reply