Nhờ kiên trì các con sẽ giành được Tâm hồn mình (Lu-ca 21:5-19, Kinh Thánh)

Thầy Samael hay trích dẫn câu “Nhờ kiên trì các con sẽ giành được Tâm hồn mình” từ Kinh Thánh. Đó là Lu-ca 21:19.

Bản dịch năm 1925 có ghi “giữ được linh-hồn mình”. Nhiều bản tiếng Việt khác cũng dịch tương tự như thế. Cách dịch này xuất phát từ việc giáo lý của phần lớn các trường phái Kitô giáo không dạy rằng chúng ta phải nỗ lực để kết tinh hay tạo ra tâm hồn. Ngược lại, người ta tin rằng tâm hồn đã có sẵn từ lúc mình sinh ra. Tuy nhiên, các bản dịch với từ “giữ được” hay là “bảo toàn được” không sát nghĩa với bản gốc (tiếng Hy Lạp). Bản dịch năm 2011 là sát nghĩa nhất: “Nhờ kiên trì chịu đựng các ngươi sẽ được linh hồn mình”.

Gnosis dạy rằng chúng ta có tâm linh (spirit) ngay từ lúc sinh ra nhưng tâm hồn (soul) phải được tạo ra. Vai trò của “hồn” là để làm cầu nối giữa tâm linh và tâm trí, giữa tâm linh và cơ thể vật chất. Đây không phải là chỗ duy nhất trong Kinh Thánh có ngụ ý rằng Tâm hồn là thứ chúng ta phải rèn luyện để tạo ra. Truyện ngụ ngôn về y phục tiệc cưới ở Ma-thi-ơ 22:11-13 là một ví dụ.

Dưới đây, chúng tôi xin chép Kinh Thánh đoạn từ 21:5 đến 21:19 để giúp độc giả có được ngữ cảnh đầy đủ hơn cho câu nói này.


Bài giảng cuối cùng của Chúa Giê-su – bởi Duccio di Buoninsenga (1255-1319)

Trong khi mấy người trầm trồ ca tụng về đền thờ, thể nào đền thờ đã được xây bằng những khối đá đẹp đẽ và những bửu vật người ta dâng trang trí trong đền thờ, Ngài phán, “Những gì các ngươi đang thấy rồi đây sẽ không còn khối đá nào chồng trên khối đá nào; tất cả sẽ bị đổ xuống.”

Họ hỏi Ngài rằng, “Thưa Thầy, khi nào việc ấy sẽ xảy ra? Có điềm gì báo trước việc ấy sẽ xảy đến không?”

Ngài đáp, “Hãy coi chừng, đừng để ai gạt các ngươi, vì nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến và nói rằng, ‘Ta là Ðấng Christ!’ và ‘Ngày tận thế đã gần!’ Chớ nghe theo chúng. Khi các ngươi nghe tin tức về chiến tranh và loạn lạc, đừng sợ, vì những việc ấy phải xảy ra trước, nhưng ngày tận thế không đến liền đâu.”

Ðoạn Ngài nói với họ, “Dân này sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ sẽ chống lại nước kia. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có nạn đói và ôn dịch; sẽ có những hiện tượng khủng khiếp và những điềm lớn lạ trên không trung. Nhưng trước khi những điều ấy xảy đến, người ta sẽ bắt bớ và bách hại các ngươi. Họ sẽ bắt nộp các ngươi cho các hội đường và bỏ các ngươi vào tù. Các ngươi sẽ bị điệu đến trước mặt các vua chúa và các quan quyền vì danh Ta. Ðó sẽ thành những cơ hội cho các ngươi làm chứng. 

Vậy hãy định trí điều này: đừng nghĩ trước phải bào chữa cách nào, vì chính Ta sẽ cho các ngươi những lời lẽ và sự khôn ngoan, khiến tất cả những kẻ chống nghịch các ngươi không thể chống trả hay phản bác. Các ngươi sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè bắt nộp, và người ta sẽ giết một số người trong các ngươi. Các ngươi sẽ bị mọi người ghét vì danh Ta, nhưng không một sợi tóc nào trên đầu các ngươi sẽ bị mất.  Nhờ kiên trì chịu đựng các ngươi sẽ được linh hồn mình.”


Leave a Reply