Belilin: câu thần chú chống lại thế lực độc ác

Nội dung này được chỉ trích từ sách Logos, Mantra, Theurgy của Samael Aun Weor


Người học trò cần học cách tự vệ trước những cuộc tấn công vào ban đêm của các thế lực bóng tối này. Với mục đích này, thiên thần Aroch đã tiết lộ một câu thần chú, để chúng ta có thể tự vệ chống lại các thế lực bóng tối. Hãy niệm câu thần chú này trước khi ngủ:

Belilin… Belilin… Belilin… Bình nước cứu rỗi, con muốn ở bên Người;

Chủ nghĩa vật chất không có sức mạnh với con. Belilin… Belilin… Belilin…

Những câu thần chú này nên được tụng bằng tất cả tình yêu và cảm xúc. Đây là cách chúng ta tự vệ trước các thế lực bóng tối.

Từ gốc của “Bình nước” trong câu thần chú này là “amphora”. Đây là Amphora Hy Lạp (năm 520 BC) ở Viện Bảo tàng Anh Quốc

Hãy nhớ rằng trong buổi bình minh của sự sống, tổ tiên của các vị thần đã hân hoan ca hát, và bằng cách đó họ đã dạy các định luật của thế giới cho những đấng kiến tạo của vũ trụ.

Những câu thần chú này phải được tụng niệm bằng tất cả tâm hồn. Đây là cách chúng ta tự vệ trước các thế lực bóng tối.

Khi đã quen với việc thực hành phép tình dục hàng ngày, thì các thế lực bóng tối không thể nào có thể phóng ra tinh dịch dự trữ quý giá của chúng ta; không chỉ vậy, mà việc mộng tinh ban đêm cũng sẽ chấm dứt.

Samael Aun Weor hát câu thần chú Belilin (tiếng Tây Ban Nha)
Video hướng dẫn (tiếng Anh)

Leave a Reply