Dấu Khổ Hình

Dấu Thánh hay còn gọi là dấu nhục hình, dấu khổ hình (tiếng Hy Lạp: Stigmata) là một thuật ngữ được các tín đồ Kitô giáo sử dụng để mô tả những dấu hiệu trên cơ thể, vết loét, hoặc cảm giác đau ở các vị trí tương ứng với những vết thương bị đóng đinh của Giêsu, chẳng hạn như ở lòng bàn tay, cổ tay và bàn chân.

Sự Đóng Đinh của Chúa Giê-su – Diego Velázquez – thế kỷ 17

Thuật ngữ này bắt nguồn từ dòng cuối trong bức thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ga-la-ti, ông viết: “tôi đang mang trên thân thể mình những dấu [khổ hình] của Giê-su”. (Ga-la-ti 6:17)

Stigmata là số nhiều của từ στίγμα (stigma) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là một vết bớt, hình xăm, dấu thích, hoặc dấu sắt nung để đánh dấu vật nuôi hay nô lệ.

Nhiều người được ghi nhận có mang dấu Thánh đều là tín hữu của các dòng tu Công giáo. Thánh Phanxicô thành Assisi là người đầu tiên mang dấu Thánh trong lịch sử Kitô giáo.

Padre Pio với dấu khổ hình trên bàn tay

Leave a Reply