Quetzalcoatl

Khi thầy Samael Aun Weor dạy Gnosis ở Mexico và Colombia, rất nhiều đệ tử của thầy là người dân tộc thiểu số. Quetzalcoatl là vị thần quan trọng của các nền văn minh dân tộc Trung Bộ châu Mỹ cổ xưa.

Thần Quetzalcoatl của văn hóa dân tộc Trung Bộ châu Mỹ – theo bản ghi chếp Telleriano-Remensis, thế kỷ 16

Quetzalcoatl là một vị thần trong văn hóa và văn học Trung Bộ châu Mỹ có tên xuất phát từ ngôn ngữ Nahuatl và có nghĩa là “con rắn có lông vũ” hoặc “Con rắn lông chim Quetzal”. Các tài liệu sớm nhất được biết đến về việc thờ cúng một con rắn lông vũ xảy ra ở Teotihuacan trong thế kỷ thứ nhất TCN hoặc thế kỷ thứ nhất SCN. 

Quetzalcoatl liên quan đến các vị thần của gió, của hành tinh Sao Kim, của bình minh, của thương nhân và nghệ thuật, thủ công và kiến thức. Vị thần này cũng là vị thần bảo trợ của chức tư tế Aztec, về học tập và kiến thức. Quetzalcoatl là một trong một số vị thần quan trọng trong đền thờ người Aztec, cùng với các vị thần Tlaloc, Tezcatlipoca và Huitzilopochtli. Ở dạng Ehecatl, thần là gió và được đại diện bởi khỉ nhện, vịt và gió. 

(Theo Wikipedia)

Theo Samael Aun Weor, trước khi được thần thoại hoá trong văn hoá của người dân tộc Châu Mỹ thì Quetzalcoatl là con người, là vị thầy tâm linh. Bên cạnh đó thì Quetzalcoatl tượng trưng cho năng lượng sáng tạo của vũ trụ. Về ý nghĩa của Quetzalcoatl trong huyền học, thầy Samael giải thích như sau:

Quetzalcoatl là Mithra và cũng là Hermes Trismegistus, thần cò quăm [Ibis] của Thoth, vĩ đại gấp ba lần. Quetzalcoatl chính là mặt trời tâm linh. Quetzalcoatl là con rắn có lông vũ, con rắn huyền bí của giáo phái huyền học Orpheus, của huyền học Ai Cập, của giáo phái huyền bí của các Kabir, của hệ phái huyền học vĩ đại của Mexico cổ xưa.

Vì thế, Quetzalcoatl không chỉ là nhân vật trong thần thoại như các học giả vô minh nhầm tưởng. Không! Quetzalcoatl chính là nguyên tác tạo ra toàn bộ vũ trụ: Quetzalcoatl là Ngôi lời vĩ đại. Quetzalcoatl là Ngôi lời của [phục âm] Giăng. Đó là lý do tại sao thánh Giăng đã đúng khi nói rằng,

Ban đầu Ngôi Lời đã hiện hữu, Ngôi Lời đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. Ngài đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời từ ban đầu. Mọi vật do Ngài tạo nên; chẳng vật chi đã được tạo nên mà không bởi Ngài. (Giăng 1:1-3, Kinh Thánh)

(Trích từ “Quetzalcoatl”, một bài giảng của Samael Aun Weor)

Leave a Reply