Kiệt tác (luyện kim đan)

Tiếng Anh: Magistry hoặc Magisterium

Thuật ngữ này đến từ sách luyện kim đan thời trung cổ. Ví dụ như trong Clavícula Apertorium có câu sau:

Mặt trời là cha của các loại kim và Mặt Trăng là mẹ, mặc dù Mặt Trăng lấy ánh sáng từ người cha. Toàn bộ kiệt tác phụ thuộc vào hai hành tinh này.

(Clavícula Aperto – bản dịch tiếng Anh của Rubellus Petrinus – tên tác giả được ghi là Raymond Lully, với tiêu đề tiếng Anh, “The Clavicle”. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Raymond Lully không thực sự là tác giả của sách này vì vào thế kỷ 15 và 16, nhiều tác giả của sách luyện kim đan hay lấy tên Raymond Lully làm bút danh.)

Mặt trời là đàn ông; Mặt Trăng là phụ nữ. Toàn bộ kiệt tác của lửa phụ thuộc vào sự giao hợp của cả hai.

(Samael Aun Weor – Treatise of Sexual Alchemy – chương: Gold and Mercury)
Hôn Nhân của Mặt Trời và Mặt Trăng – Jaroš Griemiller, 1578

Leave a Reply