Giáo lý của người Ni-cô-la (Khải Huyền 2)

Ni-cô-la là giáo phái được nhắc đến trong sách Khải Huyền. Về giáo phái Ni-cô-la, thầy Samael Aun Weor nói sau:

Đúng như hắn đã nói, hang ổ Kha-va-iot chứa đầy các học trò thuộc chủng tộc Đức. Những học trò đó đã đến tham hang ổ này trong cơ thể cảm xúc của họ. Kha-va-iot đã dạy họ giáo lý của người Ni-cô-la. Giáo lý đen tối đó dạy một hệ thống phép tình dục hiểm ác mà trong đó pháp sư phạm tội phóng ra rượu tinh.

Hậu quả của những bài tập đó luôn luôn là thảm họa vì qua đó con rắn lửa của phép thần thông trong chúng ta, thay vì lên [cột sống] lại đi xuống địa ngục nguyên tử trong con người và trở thành cái đuôi của Satan. Những con người ghê gớm của chủng tộc Lemuria và Atlantis thực hành theo giáo phái phép tình dục đen tối này. Các phù thủy của Atlantis cũng thực hành phép đó.

(Samael Aun Weor – Luận Thuyết về Thần Thuật Huyền Bí)

Sách Khải Huyền nhắc đến giáo phái Ni-cô-la hai lần trong chương 2:

 [Vị thiên sứ nói: ]

1“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Ê-phê-sô: 
 Ðấng cầm trong tay phải bảy ngôi sao, Ðấng đi giữa bảy cây đèn bằng vàng, phán thế nầy: 
2‘Ta biết các công việc của ngươi, sự khó nhọc của ngươi, và sự chịu đựng của ngươi. Ta biết ngươi không thể dung túng những kẻ gian tà; ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ, mà kỳ thật không phải là sứ đồ, và ngươi đã nhận ra chúng là những kẻ lừa dối. 3Ngươi đã kiên trì chịu đựng và chịu khổ vì danh Ta, và không nản lòng thối chí. 4Nhưng Ta có điều nầy trách ngươi, ấy là ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. 5Vậy hãy nhớ lại, xem ngươi đã sa ngã từ đâu, hãy ăn năn, và làm lại những việc ngươi đã làm lúc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến với ngươi và cất cây đèn của ngươi khỏi chỗ của nó, trừ phi ngươi ăn năn. 6Nhưng ngươi có được điều nầy, đó là ngươi ghét những việc của những kẻ theo Ni-cô-la, là những việc Ta cũng ghét.’ 
7Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái của cây sự sống trong vườn vĩnh phước của Ðức Chúa Trời.”

8“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Si-miệc-na: 
 Ðấng Ðầu Tiên và Ðấng Cuối Cùng, Ðấng đã chết và đã sống lại, phán thế nầy: 
9‘Ta biết cơn hoạn nạn và cảnh nghèo khó của ngươi, mặc dù ngươi giàu có. Ta cũng biết lời vu khống của những kẻ tự xưng là người Do-thái, mà kỳ thật không phải, nhưng chúng là những kẻ thuộc về hội đường của Sa-tan. 10Ðừng sợ mọi gian khổ các ngươi sắp chịu. Kìa, Ác Quỷ sắp quăng một vài người trong các ngươi vào tù để thử các ngươi, và các ngươi sẽ chịu hoạn nạn trong mười ngày. Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão của sự sống.’ 
11Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng sẽ không bị sự chết thứ hai làm hại.”

12“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Pẹc-ga-mum: 
 Ðấng có thanh gươm hai lưỡi sắc bén phán thế nầy: 
13‘Ta biết nơi các ngươi ở, đó là nơi Sa-tan đặt ngai của nó. Thế nhưng các ngươi vẫn giữ vững danh Ta và không chối bỏ đức tin nơi Ta, ngay cả trong ngày An-ti-pa, nhân chứng trung thành của Ta bị giết giữa các ngươi, tức nơi Sa-tan ở. 14Nhưng có vài điều Ta trách ngươi, ấy là một số người ở đó còn giữ sự dạy dỗ của Ba-la-am, kẻ đã bày cho Ba-lác đặt cớ vấp ngã trước mặt các con cái I-sơ-ra-ên, dụ dỗ họ ăn của cúng thần tượng và phạm tội gian dâm. 15Tương tự, ngươi cũng có những người giữ theo sự dạy dỗ của những kẻ theo Ni-cô-la. 16Vậy hãy ăn năn; nếu không, Ta sẽ đến với ngươi một cách nhanh chóng, và Ta sẽ dùng thanh gươm nơi miệng Ta giao chiến với chúng.’ 
17Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh. Người nào thắng Ta sẽ cho người ấy man-na được giấu kín, và Ta sẽ cho người ấy một viên sỏi trắng, trên viên sỏi đó có ghi một tên mới, mà ngoài người nhận ra, không ai biết.”

(Khải Huyền 2:1-17, Kinh Thánh Bản Dịch 2011)
Thánh Giăng viết sách Khải Huyền – Tranh bởi Domenico Antonio Vaccaro, 1690-1710

Leave a Reply