𓆎𓅓𓏏𓊖 (km.t, kemet, khem, kem)

Trong ngôn ngữ chữ tượng hình Ai Cập, “𓆎𓅓𓏏𓊖” là tên gọi của nước Ai Cập.

“𓆎𓅓𓏏𓊖” được phiên âm là km.t, kemet, khem, hay là kem.

  1. Từ gốc “𓆎𓅓” (km) có nghĩa là “đen”. Có lẽ từ này liên quan đến đất màu đen ven sông Nile.
  2. “𓊖” nghĩa là “vùng đất”, “quốc gia”, “thành phố”
Từ 𓆎𓅓𓏏𓊖 được khắc lên đài tưởng niệm Ramesses II

Leave a Reply