Tiến hoá, Thoái hoá, Tái tạo

(đang dịch)

GnosisVN: Chu kỳ phát triển và thoái hóa: ở đoạn này tác giả nói về 3000 chu kỳ phát triển và thoái hóa của vũ trụ và của Phật tính. Chiêm tinh học Ấn Độ nói rằng vũ trụ phát triển và thoái hóa theo chu kỳ (tiếng Phạn: manvantara). Phật tính hay còn gọi là tính chất con người cũng thế. Vào buổi bình minh của chu kỳ manvantara, Đơn tử của chúng ta gửi Phật tính vào thế giới dưới dạng một tâm thức nhỏ bé và đơn giản. Chúng ta sống vô số kiếp ở thế giới của khoáng vật, thực vật, và con vật trước khi tái sinh làm người. Sau đó, mỗi chúng ta có 108 kiếp người, là 108 cơ hội để đạt được thành tựu và thoát khỏi vòng luân hồi. Nếu chúng ta không thoát được thì Phật tính lại thoái hóa dần dần và tái sinh ở cõi con vật, thực vật, khoáng vật cho đến khi chúng ta trở lại với trạng thái đơn giản như ban đầu và chuẩn bị bước vào chu kỳ tiếp theo. Một Đơn tử được lặp lại 3000 vòng như thế, sau đó sẽ nhập lại vào cội nguồn tâm thức của vũ trụ. Tất cả chúng sinh sẽ như thế, dù có tu luyện hay không. Tuy nhiên, nếu chúng ta tu luyện và đạt trình độ thành tựu thì chúng ta sẽ mang theo ý thức tỉnh thức khi về với tâm thức phổ quát, còn không thì chúng ta vẫn trở về nhưng chỉ với một ý thức đơn giản như ý thức của một hạt nguyên tử.


Leave a Reply