Đem Tối Linh Hồn

Thánh Gioan Thánh Giá – 1656 – Hoạ sĩ không rõ

Đem Tối Linh Hồn là bài thơ nổi tiếng của Thánh Gioan Thánh Giá. Bài thơ này nói về một trạng thái tâm linh, trong đó chúng ta cảm thấy mình bị mất phương hướng, những qua đó chúng ta buông bỏ cái tôi.


Bài thơ Đem Tối Linh Hồn

(đang dịch)


Leave a Reply