Cái chết là phép trừ phân số

Thầy Samael Aun Weor nói rằng,

Cái chết là một phép trừ phân số. Một khi phép toán kết thúc, tất cả những gì còn lại chỉ là những giá trị (đen hoặc trắng).

(Giáo Lý Bí Mật của Anahuac – Chương 16)

Gnosis VN xin chia sẻ một số ý tưởng về ý nghĩa của câu này:

Con người có nhiều thành phần như cơ thể vật chất, cơ thể cảm xúc, linh hồn, vía, tính cách, Phật tính, các cái tôi, v.v. Nếu coi toàn bộ con người như một thì các thành phần đó được coi như là phân số. Khi chúng ta chết thì một số thành phần sẽ bị trừ đi, tức là chúng sẽ được tan rã. Ví dụ như cơ thể vật chất và tính cách sẽ bị phân huỷ. Sau khi các phân số đó bị trừ đi, phần còn lại, bao gồm Phật tính và các cái tôi, sẽ đầu thai ở kiếp sau.

Nếu bắt đầu ý thức hơn về chu kỳ nhỏ của các sự kiện lặp lại trong cuộc sống của mình, một người sẽ có thể, thông qua trải nghiệm huyền học, thực chứng được rằng trong giấc ngủ hàng ngày, cùng một phép toán về cái chết luôn luôn được lặp lại.

Trong giấc ngủ bình thường, chúng ta thoát ra khỏi cơ thể vật chất [và đi vào cõi cảm xúc]. Khi đó, các giá trị sẽ chìm vào ánh sáng của cõi cảm xúc, hút và đẩy nhau theo định luật từ hóa phổ quát.

Trên thực tế, việc chúng ta tỉnh dậy [sau giấc ngủ] có nghĩa là các giá trị đã quay trở về bên trong cơ thể vật chất.

(Giáo Lý Bí Mật của Anahuac – Chương 16)

Leave a Reply