Chương 1 – Tình yêu

Chúa Cha là sự thông thái. Chúa Mẹ là tình yêu.

Chúa Cha ngụ tại con mắt thông thái [hay còn gọi là Thiên Mục]. Con mắt thông thái nằm ở giữa hai lông mày.

Chúa Tình Yêu nằm trong đền thờ trái tim. Sự thông thái và tình yêu là hai trụ cột chính của Bạch Đại Hội Quán … More Chương 1 – Tình yêu