Chương 2 – Con Người

 Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Hôn Nhân Hoàn Hảo “Đức Chúa là tình yêu. Tình yêu này thực hiện sáng tạo và tái tạo”. Những lời nói ngọt ngào của tình yêu khơi dậy nụ hôn nồng nàn của lòng tôn thờ. Cuộc tình dục là sự hiện thân của tình yêu trong bản chất tâm-sinh lý lớn … More Chương 2 – Con Người

Chương 1 – Tình yêu

Chúa Cha là sự thông thái. Chúa Mẹ là tình yêu.

Chúa Cha ngụ tại con mắt thông thái [hay còn gọi là Thiên Mục]. Con mắt thông thái nằm ở giữa hai lông mày.

Chúa Tình Yêu nằm trong đền thờ trái tim. Sự thông thái và tình yêu là hai trụ cột chính của Bạch Đại Hội Quán … More Chương 1 – Tình yêu