Hai trụ Jiakhin và Boaz

joachinAndBoaz
Ðoạn ông dựng hai trụ ấy nơi tiền đình của Ðền Thờ. Ông dựng một trụ bên phải và đặt tên là Gia-kin [Jiakhin]; ông dựng một trụ bên trái và đặt tên là Bô-a [Boaz]. (I Các Vua 7:21, Kinh Thánh)

Hai trụ đền thờ biểu trưng cho hai cột phải (Sephiroth: Khokmah, Khesed, Netzach) và trái (Sephiroth: Binah, Geburah, Hođ) của cây sự sống kabbalah.

tia-sang-tao

Đền thờ của Cái Sâu Thẳm Nhất có hai trụ, Jiakhin và Boaz. Jiakhin là tâm trí [cơ thể tư tưởng] và Boaz là Cơ Thể Cảm xúc.  Tâm trí là Sephirah Netzakh và Cơ Thể Cảm xúc là Sephirah Hod. Hai trụ của đền thờ dựng ở trên Khối Đá Lập Phương của Yesod.  Khối Đá Lập Phương chính là nền tảng cho Vương Quốc, là Malkuth. Khối Đá Lập Phương này chính là Cơ Thể Sinh Lực.  Malkuth là cơ thể vật chất.

(Samael Aun Weor – bài giảng “What are Sephiroth?”)

440px-St_John's_Church,_Chester_-_Hiram-Fenster_2
Hi-ram Abiff đúng ở giữa hai trụ cột Jiakhin và Boaz
Ảnh minh hoạ từ cửa sổ kính màu ở Nhà Thờ St. John ở Chester, Anh Quốc, 1900

Vua Sa-lô-môn sai người mời Hi-ram từ Ty-rơ đến. Ông là con trai của một góa phụ thuộc chi phái Nép-ta-li, cha là thợ đồng người Ty-rơ. Hi-ram là thợ rất lành nghề, ông hiểu biết và có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của nghề đồng. Vậy, ông đến gặp vua Sa-lô-môn và làm mọi công việc được giao. Ông đúc hai cây trụ bằng đồng, mỗi cây cao 18 cu-bít và mỗi trụ có chu vi 12 cu-bít. Ông cũng đúc hai đầu trụ bằng đồng để đặt trên đỉnh trụ. Đầu trụ này cao năm cu-bít và đầu trụ kia cao năm cu-bít. Họ xoắn những sợi dây xích nhỏ lại với nhau như dây thừng để làm thành những tấm lưới, rồi dùng chúng để trang trí đầu trụ. Ông làm hai hàng trái lựu quanh tấm lưới để che đầu trụ; ông làm vậy với cả hai đầu trụ. Các đầu trụ tại sảnh có hình hoa huệ, cao bốn cu-bít. Các đầu trụ nằm ngay trên phần hình bầu sát với tấm lưới; có 200 trái lựu được xếp thành hàng bao quanh mỗi đầu trụ. Ông dựng các trụ tại sảnh của đền thờ. Khi dựng trụ bên tay phải, ông đặt tên là Gia-kin. Rồi ông dựng trụ bên tay trái và đặt tên là Bô-ô.Chóp của các trụ có hình hoa huệ. Vậy, việc xây trụ hoàn tất. […] Hi-ram cũng làm những cái bồn, xẻng và thau. Vậy, Hi-ram hoàn tất mọi công việc mà ông làm cho vua Sa-lô-môn liên quan đến nhà của Đức Giê-hô-va, gồm: hai cây trụ và hai đầu trụ hình chén đặt trên đỉnh trụ; hai tấm lưới bao hai đầu trụ hình chén…

(1 Các Vua 7:13-22, 41-42, Kinh Thánh)

Hai trụ cột Jiakhin và Boaz, cùng với Khối Đá Lập Phương hay xuất hiện trong tranh của Hội Tam Điểm:

This slideshow requires JavaScript.

Giáo lý của Phêrô là giáo lý của tình dục, là khoa học của Maithuna của người phương đông, là Phép Tình Dục, là Khối Đá Sống, Tảng Đá Mòn.  Tảng Đá là tình dục; ở trên đó chúng ta phải xây dựng đền thờ trong tâm, cho Kitô sâu thẳm của chúng ta, là Chúa của chúng ta.

(Tarot and Kabbalah – Samael Aun Weor)

Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra
Ðã trở thành tảng đá góc nhà.

(Thánh Thi 118:22, Kinh Thánh)

First_Book_of_Kings_Chapter_8-3_(Bible_Illustrations_by_Sweet_Media)
Đền Solomon với hai trụ cột Jiakhin và Boaz

Bài viết liên quan


Leave a Reply