Xây nhà trên cát, xây nhà trên đá

Trong Kinh Thánh, xây nhà trên khối đá tượng trưng cho việc luyện khí công với năng lượng của trung tâm sinh dục làm nền tảng cho việc tu hành. Chúa Giê-su giảng:

24“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và làm theo sẽ giống như người khôn, cất nhà mình trên khối đá. 25Dù mưa sa, lụt đến, bão thổi và đập vào, nhà ấy vẫn chẳng sập, vì đã xây trên khối đá.
26Còn ai nghe những lời Ta phán đây mà không làm theo sẽ giống như người dại, cất nhà mình trên cát. 27Khi có mưa sa, lụt đến, bão thổi và đập vào, nhà đó sẽ sụp đổ, và sụp đổ tan tành.”

(Ma-thi-ơ 7:24-27)
“… giống như người dại, cất nhà mình trên cát. Khi có mưa sa, lụt đến, bão thổi và đập vào, nhà đó sẽ sụp đổ”.

Về ý nghĩa của việc “xây nhà trên khối đá”, chúa Giê-su nói:

42Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Các ngươi chưa đọc khúc Kinh Thánh nầy sao?
  ‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá góc nhà.
  Ðây quả là công việc của Chúa;
  Thật quá diệu kỳ đối với mắt chúng ta.’ 

(Ma-thi-ơ 21:42)

Về khối đá này, Thánh Phi-e-rơ giảng:

4Hãy đến gần Ngài, là khối đá sống, bị người ta loại ra, nhưng được Ðức Chúa Trời chọn và cho là quý báu. 5Anh chị em cũng vậy, hãy như những tảng đá sống được xây dựng trên nhau thành một đền thờ thiêng liêng cho chức vụ tư tế thánh, để dâng các lễ vật thuộc linh được chấp nhận lên Ðức Chúa Trời qua Ðức Chúa Jesus Christ, 6vì Kinh Thánh đã chép,
  “Nầy ta đặt tại Si-ôn một tảng đá,
  Một tảng đá góc được chọn và quý báu;
  Hễ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.” 
7Vậy đối với anh chị em, những người có lòng tin, Ngài thật là quý báu, nhưng đối với những người không tin thì
  “Tảng đá đã bị các thợ xây nhà loại ra
  Ðã trở thành tảng đá làm chuẩn ở góc nhà,” 
8Và là
  “Một tảng đá gây cho vấp ngã,
  Một tảng đá gây xúc phạm.” 
 Họ ngã nhào vì họ không vâng theo Lời Chúa, và đó là hậu quả tất nhiên cho những ai làm thế.

(I Phi-e-rơ 2:4-8)

Samael Aun Weor giảng:

Các anh chị em thân mến, khối đá này chính là tình dục, là tảng đá làm ta vấp ngã và là tảng đá làm ta cảm thấy bị xúc phạm. Các bạn biết điều này. Hàng triệu thợ xây nhà căm ghét tảng đá này. Tất cả những thợ xây muốn trốn tránh phép tình dục đều thốt lên rằng: “tảng đá đó là ngôi lời”. Tuy nhiên, họ lại không nhận ra rằng nền tảng của ngôi lời là tình dục. Hiếm khi có một người thợ xây nào lại không tìm kiếm văn bản để biện hộ cho việc trốn tránh này. Họ chỉ muốn chối từ khối đá lập phương của Yesođ.

(Bài giảng: “Final Catastrophe” – Samael Aun Weor)
“Khối đá lập phương” là biểu tượng quan trọng của Hội Tam Điểm

Tình dục là hòn đá triết học, là khối đá lập phương của Yesođ. Đàn ông và phụ nữ khi hợp nhất trong tình dục sẽ trở thành những vị thần. Tình yêu tốt hơn mọi lý thuyết.

(The Major Mysteries – Samael Aun Weor)

Về nền tảng trên cát, thầy Samael giải thích:

Hàng triệu người trên thế giới xây nhà trên cát và căm ghét Maithuna (phép tình dục). Họ không muốn xây nhà trên khối đá, trên hòn đá (tình dục). Họ xây nhà trên cát bụi của các lý thuyết, giáo phái, v.v. và tin rằng mình đang làm rất tốt. Những người khốn khổ này tuy chân thành và có ý định tốt nhưng họ lại nhầm lẫn. Bởi vậy mà họ sẽ bị rơi vào vực thẳm.

(Light from Darkness – Samael Aun Weor)

Leave a Reply