Ngôi lời

  • Tiếng Pháp: Le Verbe
  • Tiếng Hy lạp: λόγος (Phiên âm: lô-gôs)
  • Tiếng Do Thái: דָּבָר (Phiên âm: đa-bar)

Ngôi lời là cụm từ xuất hiện trong Kinh Thánh. Định nghĩa của từ này trong bối cảnh của Gnosis xuất phát từ tiếng Pháp, trong sách của Eliphas Levi. Kinh thánh định nghĩa Ngôi Lời như sao,

Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu, Ngài ở với Đức Chúa Trời. Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người. Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng.

(Giăng 1:1-5, Kinh Thánh Tân Ước)

Eliphas Levi định nghĩa Le Verbe như sau:

Sức mạnh trí tuệ, hoạt động bằng cách siêu việt và tuyệt đối trong sự di chuyển phổ quát, chúng ta gọi là verbe. Đó là động lực của Thượng Đế. Nó không thể không ra kết quả, cũng như không thể nào dừng lại trước khi đạt tới kết quả.

Nguồn: The Doctrine and Ritual of High Magic bởi Eliphas Levi, bản dịch tiếng Anh của John Michael Greer và Mark Anthony Mikituk

Eliphas Levi viết sách bằng tiếng Pháp. Trong tiếng Pháp, từ “verbe” có nhiều ý nghĩa khác nhau: “động từ”, “giọng nói”, “ngôn ngữ”, “ngôi lời”.

Vì tiếng Việt không có từ nào có cả bốn ý nghĩa ở trên, nên chúng ta tạm dịch Le VerbeNgôi lời.


Leave a Reply