Liệu Kundalini có thức tỉnh được khi chúng ta không luyện tập phép tình dục?

Hiện này có rất nhiều trường phái tâm linh học nói về Kundalini hoặc dạy các pháp môn họ gọi bằng Kundalini Yoga. Bên cạnh đó, có nhiều câu chuyện về những người đã đánh thức một loại năng lực tâm linh hay còn gọi là khí lực mà chạy lên cột sống. Đôi khi người ta cố tình đạt được trạng thái đó bằng những bài tập pranayama, khí công, và thiền nhưng cũng có khá nhiều trường hợp người ta vô tình đánh thức năng lực đó một cách bất ngờ và thậm chí phải đi tìm một vị thầy hay bác sĩ tâm lý để chữa những triệu chứng của hiện tượng này. 

Gnosis dạy một cách rõ ràng rằng các hiện tượng xảy ra với những môn đồ chưa luyện phép tình dục, mặc dù có thể liên quan đến sức mạnh thiêng liêng của con rắn Kundalini nhưng không phải là sự thức tỉnh đích thực của Kundalini. Theo thầy Samael Aun Weor, sự thức tỉnh của Kundalini hùng mạnh hơn nhiều so với các hiện tượng chúng ta có thể trải qua khi chưa tu luyện phép tình dục. Bài dịch ở dưới này giải thích việc này từ quan niệm của thầy Samael.

Trong cõi Limbo [1] có nhiều bậc yogi dù đã thực hành pranayama mãnh liệt cả đời, nhưng vẫn chưa đánh thức được Kundalini của họ.

Với các bài tập thở, chúng ta có thể nâng lên một phần của các ngọn lửa rực ở trong ống tủy sống nhưng chỉ với các bài tập đó chúng ta không thể làm cho các con rắn lửa huy hoàng đi lên.

Chắc chắn rằng, chúng ta cần phải sử dụng những ngọn lửa thiêng liêng được bao bọc trong luân xa Muladhara để đánh thức tâm thức. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đánh thức được Kundalini.

Rõ ràng là lỗ mũi được kết nối với các tuyến sinh dục thông qua Ida và Pingala; đây là lý do tại sao với các bài tập thở, chúng ta có thể sử dụng [một số loại] ngọn lửa thiêng liêng nhất định để thức tỉnh tâm thức một cách tương đối dễ dàng.

Các điểm đạo đồ xuất sắc nhất của Laya Yoga, Zen và Thiền tông kết hợp thiền với pranayama một cách thông minh khi hiểu được sự cần thiết cấp bách của việc thức tỉnh tâm thức.

Khi một phần nhỏ khí lực di chuyển dọc theo dây thần kinh và kích thích phản ứng ở một số trung tâm nhất định, chúng ta thấy một giấc mơ hoặc là sự tưởng tượng; tuy nhiên, khi dưới tác dụng của pranayama kết hợp với thiền, một phần nhỏ của ngọn lửa thiêng liêng đi lên qua ống tủy sống, phản ứng của những trung tâm đó thật dữ dội, vượt trội hơn nhiều so với giấc mơ hay sự tưởng tượng.

Bất kỳ phần nhỏ nào từ kho dự trữ Kundalini đều có tác dụng dữ dội cho sự thức tỉnh của tâm thức; do đó, chắc chắn rằng sự kết hợp của thiền với các bài tập thở thật là tuyệt vời.

Thiền kết hợp với pranayama dẫn đến sự thức tỉnh của tâm thức. Tuy nhiên, [thực hành như vậy] sẽ không bao giờ dẫn đến sự thức tỉnh của Kundalini.

Một số nhà huyền học đạt được sự thăng lên của một số ngọn lửa thiêng qua ống tủy sống bằng cách cầu nguyện và thiền; tuy nhiên, điều này không có nghĩa là [họ đã] thức tỉnh được Kundalini.

Một phần của Kundalini có thể tạo ra sự khai sáng trong khi cầu nguyện và thiền; Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thức tỉnh được Kundalini.

(Samael Aun Weor – The Narrow Way)

[1] Limbo (tiếng Việt: Lâm-bô) là cõi nằm ở giữa địa ngục và thiên đường. 

“Dante Alighieri đã thấy Limbo ở vòng thứ nhất của các thế giới hỏa ngục hay còn gọi là thế giới hạ cấp. Chúng ta có thể khẳng định và nhấn mạnh rằng Limbo là cõi của người âm, là cõi phân tử. 

Những linh hồn bị lên án ở cõi Limbo không bao giờ nói lời báng bổ hay phàn nàn; họ chỉ thở dài. Những tiếng thở dài này là kết quả của các nỗi buồn của người không bị hành hạ. Đó là tiếng thở dài của đám đông, đàn ông, phụ nữ, và trẻ em vì đã không vào được vương quốc [của các cõi cao hơn].

Ở cõi Limbo, Dante tìm thấy nhiều trẻ em vô tội, tộc trưởng và những người đàn ông lừng lẫy không bao giờ đi xuống không gian thứ chín. 

Ở cõi Limbo có nhiều người [trước đây] chỉ làm việc cho nhân loại và đã tan rã cái Tôi, nhưng họ đã phạm phải sai lầm khi không xây dựng nên các Dương thân của họ.”

(Samael Aun Weor – The Narrow Way)

Kundalini thức tỉnh với phép tình dục kết hợp với pranayama, sự tập trung, thiền, sự sùng mộ sâu sắc, ý chí, sự hiểu biết và thần chú linh thiêng. Sự thức tỉnh của Kundalini có thể được hỗ trợ bằng hành động của một Bậc thầy của Đại Bí Ẩn thuộc Bạch Đại Hội Quán, hoặc nhờ ân phước của Đức Mẹ Thiêng Liêng của chúng ta, nếu đó là ý muốn của Đức Mẹ.

(Samael Aun Weor – The Yellow Book)

Leave a Reply