Quãng tám nhánh của Mặt Trời

Tiếng Anh: Lateral octave of the Sun

Dưới đây là một trích đoạn từ chương 7, sách “Hành trình tìm kiếm điều kỳ diệu” của P. D. Ouspensky về quãng tám nhánh. Tuy nhiên, trích đoạn này chưa đủ để hiểu hết về ý nghĩa của câu nói trên. Để hiểu một cách trọn vẹn hơn, hãy đọc “Hành trình tìm kiếm điều kỳ diệu” của Ouspensky và “Psychological Commentaries on the Teaching of Gurdjieff and Ouspensky” bởi Maurice Nicoll.


“Quãng tám phụ hay quãng tám nhánh này là tia tạo hóa bắt đầu ở Trái Đất” – ông nói.

“Trái Đất, nốt Sol của quãng tám vũ trụ, bắt đầu ở một thời điểm nhất định và nghe như nốt Đô, Sol-Đô”.

“Cần nhận thức rằng tất cả các nốt của bất kỳ quãng tám nào, ở thời điểm này là mọi nốt của quãng tám vũ trụ, có thể là nốt Đô của quãng tám nhánh khác phát ra từ nó. Hoặc chính xác hơn, có thể nói rằng bất kỳ nốt nào của bất kỳ quãng tám nào có thể đồng thời là bất kỳ nốt nào của bất kỳ quãng tám nào đi qua nó”.

“Ở thời điểm hiện tại Sol bắt đầu nghe giống Đô. Đi xuống tới cấp độ của các hành tinh quãng tám này đi vào nốt Si; đi xuống thấp hơn nó tạo ra ba nốt là La, Sol, Fa, chúng tạo ra và cấu thành sự sống hữu cơ trên Trái Đất dưới hình thức mà chúng ta biết đến nó; nốt Mi của quãng tám này hòa với nốt Mi của quãng tám vũ trụ, tức là với Trái Đất, và nốt Rê với Rê của quãng tám vũ trụ, tức là với Mặt Trăng”.

Ngay tức khắc chúng tôi cảm thấy rằng có rất nhiều ý nghĩa trong quãng tám nhánh này. Thứ nhất, nó cho thấy rằng sự sống hữu cơ, được thể hiện trên biểu đồ bởi ba nốt, có hai nốt cao hơn, một nốt ở cấp độ của các hành tinh, một ở cấp độ của Mặt Trời, và rằng nó bắt đầu ở Mặt Trời. Điểm cuối này là điểm quan trọng nhất bởi một lần nữa, cũng như với những thứ khác trong hệ thống của G, nó mâu thuẫn với ý tưởng hiện đại thông thường về sự sống được bắt nguồn từ dưới. Trong những giải thích của ông, sự sống đến từ phía trên.

Rồi có rất nhiều buổi nói chuyện về các nốt Mi, Rê của quãng tám nhánh. Tất nhiên, chúng tôi không thể định nghĩa Rê là gì. Nhưng nó rõ ràng được kết nối với ý tưởng về thức ăn cho Mặt Trăng. Một sản phẩm nào đó của sự tan rã của sự sống hữu cơ đã đi đến Mặt Trăng; nó chắc hẳn phải là nốt Rê. Liên quan đến nốt Mi, có thể nói đến nó một cách khá chắc chắn. Sự sống hữu cơ chắc chắn đã biến mất trong Trái Đất.

Vai trò của sự sống hữu cơ trong cấu trúc của bề mặt Trái Đất là không thể tranh cãi. Ở đó có sự sinh sôi của các hòn đảo san hô và núi đá vôi, sự hình thành của các lớp than đá và sự tích tụ dầu khí; sự thay đổi của đất dưới ảnh hưởng của thực vật, sự phát triển của thực vật ở các hồ nước, sự “hình thành đất màu mỡ bởi những con sâu”, sự biến đổi khí hậu do việc cạn hồ và phá rừng, và nhiều thứ khác mà chúng ta biết cũng như không biết đến.

Nhưng bên cạnh điều này, quãng tám nhánh còn cho thấy rõ rằng mọi thứ được được phân loại một cách dễ dàng và chính xác thế nào trong hệ thống mà chúng tôi đang nghiên cứu. Mọi thứ bất thường, bất ngờ và ngẫu nhiên đều biến mất, và kế hoạch bao la và được tính toán kỹ lưỡng của vũ trụ bắt đầu xuất hiện. 


Leave a Reply