Cư dân Trên Bùn đất

Trái đất hỗn loạn và trống rỗng, và linh hồn của Đức Chúa Trời di chuyển trên mặt nước… (Sáng thế ký 1:2)

Những kẻ nói rằng: “Tôi sẽ làm nốt việc này hay việc kia, rồi sau đó tôi sẽ tu tập“, sẽ không bao giờ rèn luyện bản thân mình; họ chính là những dân cư trên đất được đề cập trong Kinh Thánh.

(Samael Aun Weor – Hôn Nhân Hoàn Hảo – Chương 16)

Những kẻ tự lừa dối nhan nhản khắp mọi nơi, những kẻ tự cho rằng mình là vị thần; họ là những sinh vật máy móc, những kẻ bị mắc kẹt trong thói quen, cư dân trên bùn đất, những con rối khốn khổ bị điều khiển bởi các cái Tôi; những người như thế sẽ không rèn luyện bản thân.

(Samael Aun Weor – Hôn Nhân Hoàn Hảo – Chương 17)

Bởi vì ngươi đã vâng giữ lời Ta mà kiên trì chịu đựng, Ta cũng sẽ gìn giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trên toàn thế giới, để thử thách dân cư trên đất

(Khải Huyền 3:10 – Kinh Thánh)

Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ các linh hồn của những người đã bị giết vì Ðạo Ðức Chúa Trời và vì lời chứng mà họ giữ vững. Những người ấy kêu lớn rằng, “Lạy Chúa Toàn Năng, Ðấng Thánh Khiết và Chân Thật, còn bao lâu nữa Ngài mới xét xử và báo trả những dân cư trên đất về tội làm đổ máu chúng con?” Bấy giờ mỗi người của họ được ban cho một chiếc áo choàng trắng, và họ được bảo rằng hãy an nghỉ thêm ít lâu, cho đến khi đủ số bạn đồng lao và anh chị em của họ bị giết như họ.

(Khải Huyền 6:9-11, Kinh Thánh)

(Hãy tham khảo thêm: Khải Huyền 8:13, 11:10, 13:8, 13:12, 13:14, 14:6, và 17:8)

Sáng Thế Ký có thêm rằng: “Trái đất hỗn loạn và trống rỗng, và linh hồn của Đức Chúa Trời di chuyển trên mặt nước…” [Sáng Thế Ký 1:2, Kinh Thánh]. Câu này ngụ ý điều gì? Chỉ đơn giản là sinh vật ba não bộ hoặc ba trung tâm bị gọi nhầm là “con người”, là “thú vật trí năng” với một mảnh đất [cơ thể vật chất] hỗn loạn và trống rỗng và một tâm trí hoàn toàn lộn xộn. Con người là một mớ hỗn độn thực sự, họ chỉ tin vào thông tin từ năm giác quan của mình, họ sống trong thế giới của ham muốn thú vật mà không biết gì về sự thật, về những điều huyền bí, họ hoàn toàn vô minh và chưa từng nhận được một tia sáng nào, v.v.

Họ là những người tầm thường, là những người ta gặp khi đi chợ, nơi quảng trường công cộng, là những “kẻ thô tục ở Trái đất” được đề cập đến trong nghi thức của học viện thứ hai của Gnosis, v.v. Họ là những kẻ thô lỗ và đầy nhục dục. Đó chính là sự tầm thường của cuộc sống con người, sự tầm thường của tất cả hàng triệu con người hoặc các thú vật hình người sống trên Trái đất hiện nay.

(Samael Aun Weor – Dòng Âm Thanh)

Leave a Reply