Lễ Thánh thể

Bí tích Thánh thể, hay còn gọi là Tiệc Thánh, là phần quan trọng nhất trong lễ misa Kitô giáo. Bí tích Thánh thể bắt nguồn từ tiệc ly:

Trong khi họ dùng bữa, Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đồ, và nói, “Hãy cầm lấy. Ðây là thân thể Ta.” Sau đó Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và mọi người đều uống chén ấy. Ngài nói với họ, “Ðây là huyết Ta, huyết của giao ước mới, đổ ra cho nhiều người. Quả thật, Ta nói với các ngươi, Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến ngày đó, ngày Ta uống nước nho mới trong vương quốc Ðức Chúa Trời.”

(Mác 4:22-25, Kinh Thánh)
La Última Cena (bữa ăn sau cùng Chúa Giê-su) – bởi Juan de Juanes – 1562

Tuy nhiên, tiệc ly được bắt nguồn từ một nghi lễ cổ xưa hơn:

Sau khi Áp-ram chiến thắng Kê-đô-lao-me và các vua đồng minh của vua ấy trở về, vua của Sô-đôm đi ra nghênh đón ông ở Thung Lũng Sa-vê, tức Thung Lũng Nhà Vua. Mên-chi-xê-đéc vua Sa-lem mang bánh và rượu đến đón ông. Vua ấy là tư tế của Ðức Chúa Trời Tối Cao. 

(Sáng thế ký 14:17-18, Kinh Thánh)
Melchizedek với bánh và rượu – nhà thờ chính thống giáo

Về nghi thức này, thầy Samael Aun Weor giải thích như sau,

Bữa Tiệc Ly là một nghi lễ kỳ diệu có sức mạnh to lớn. Nó rất giống với nghi lễ cổ xưa của Hội Huynh đệ Máu. Truyền thống của hội huynh đệ này kể rằng nếu một nhóm người cùng hòa máu của họ trong một cốc và rồi uống, thì họ sẽ trở nên hợp nhất vĩnh cửu thông qua máu. Các cơ thể Cảm xúc của những người này sau đó được kết nối mật thiết đến muôn đời. Người Do Thái gán cho máu những đặc tính rất đặc biệt.

Bữa Tiệc Ly là một Nghi lễ của Máu. Mỗi một sứ đồ đều cho vài giọt máu vào cốc của mình. Rồi họ đổ những giọt máu này vào Chiếc Ly của Chúa Giêsu. Bậc đáng kính cũng đã cho giọt máu cao quý của mình vào Chiếc Ly đó. Như vậy, máu của Chúa Giêsu Kitô đã hòa lẫn với máu của các môn đệ trong Chén Thánh.

Truyền thống nói rằng Chúa Giêsu cũng đã đưa những phần xác thịt vô cùng nhỏ của mình cho các môn đệ ăn.

Cũng vậy, Chúa Giê-su cầm một cái bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra rồi đưa cho họ và nói: “Bánh này là thân thể tôi, được hiến dâng cho anh em. Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi”. Sau bữa ăn tối, ngài cũng cầm ly, làm như vậy và nói: “Ly này là hiệp ước mới, được lập bằng huyết tôi được đổ ra vì anh em.” (Lu-ca 22:19-20)

Bằng cách đó họ đã ký hiệp ước. Tất cả hiệp ước được ký bằng máu. Cơ thể Cảm xúc của Chúa Giê-su được liên kết, hợp nhất với các môn đệ và với toàn thể nhân loại thông qua Hiệp ước bằng Máu. Đấng Đáng Kính chính là Đấng Cứu Thế. Nghi thức máu này đã có từ lâu đời như Vĩnh hằng. Tất cả các Avatar vĩ đại đã thực chứng điều này từ thời cổ xưa. Chúa tể vĩ đại ở thời đại Atlantis cũng đã thực hiện một bữa Tiệc Ly với các môn đệ của ngài.

Nghi thức máu này không phải là sáng kiến của Bậc thầy thiêng liêng. Đó là nghi thức vô cùng cổ xưa, là Nghi thức Máu của các Avatar vĩ đại.

Bất kể là trong giáo phái hay tín ngưỡng nào, trường phái hay tôn giáo nào, tất cả lễ thánh thể đều liên quan và được liên kết mật thiết với Bữa Tiệc Ly của Đấng Đáng Kính Yêu thông qua hiệp ước bằng máu.

Giáo hội Kitô giáo Gnosis Thiêng liêng Nguyên thủy vẫn bảo tồn các nghi thức bí mật mà các Sứ Đồ đã thực hiện. Thật may mắn là chúng tôi thuộc về giáo hội đó. Đó là những nghi thức mà những tín đồ Kitô giáo đã thực hiện khi họ tụ họp ở các hầm mộ ở thành phố Roma trong thời đại của Caesar Nero. Đó là những nghi thức của giáo phái Essenes, một tầng cấp khiêm tốn của những điểm đạo đồ vĩ đại mà trong đó có cả Chúa Giê-su. Đó là những nghi thức nguyên thủy của các tín đồ Kitô giáo cổ xưa.

(Samael Aun Weor – Hôn Nhân Hoàn Hảo)


Leave a Reply