Sáng Thế Ký 1-2 (Sáng Tạo Trời Đất)

Sáng Thế Ký 1

Sáng tạo trời đất – ảnh minh hoạ từ Kinh Thánh Coverdale, 1535

1Ban đầu Elohim [1] dựng nên trời và đất. 2Thuở ấy đất hoang vắng và trống không. Bóng tối bao phủ trên mặt vực thẳm. Thần của Ðức Chúa Trời [Ruach Elohim] vận hành trên mặt nước.

[1] Elohim (tiếng Do Thai) – Kinh Thánh Bản Dịch 2011 dịch từ này là “Đức Chúa Trời”. Giáo lý Gnosis phân biệt giữa các tên: Jehovah, Elohim, Jehovah Elohim, Adonai, v.v. trong Kinh Thánh cho nên chúng ta thay thế “Đức Chúa Trời” bằng “Elohim” trong bản dịch ở trang này để giữ ý nghĩa của bản gốc.

Từ Elohim là số nhiều, và ở câu 26 ở dưới đây chúng ta thấy Elohim dùng từ “chúng ta” để nói về bản thân. Elohim ở đây chỉ các thiên thần. “Thiên thần” ở đây tương ứng với “vị thần” của đạo Hindu hay là “vị Phật” của Phật giáo.

3Elohim phán, “Phải có ánh sáng,” thì có ánh sáng. 4Elohim thấy ánh sáng là tốt đẹp. Elohim phân rẽ giữa ánh sáng và bóng tối. 5Elohim gọi ánh sáng là ngày và bóng tối là đêm. Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ nhất.
6Elohim phán, “Phải có bầu trời ở giữa nước; hãy để nó phân cách nước với nước.” 7Vậy Elohim tạo dựng bầu trời và phân cách nước ở dưới bầu trời với nước ở trên bầu trời, thì có như vậy. 8Elohim gọi bầu trời là không trung. Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ nhì.
9Elohim phán, “Nước ở dưới không trung phải tụ lại một chỗ, và phải có đất khô xuất hiện,” thì có như vậy. 10Elohim gọi nơi khô cạn là đất và nơi nước tụ lại là biển. Elohim thấy điều đó là tốt đẹp. 
11Elohim lại phán, “Ðất phải sinh thảo mộc; cây cỏ phải có hạt giống, cây ra trái phải sinh trái có hạt giống tùy theo loại trên mặt đất,” thì có như vậy. 12Ðất sinh thảo mộc: cây cỏ đều có hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái đều sinh trái có hạt giống tùy theo loại. Elohim thấy điều đó là tốt đẹp. 13Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ ba. 
14Elohim phán, “Phải có các vì sáng trên không trung trong bầu trời để phân rẽ ngày và đêm; chúng phải trở thành những dấu hiệu để quy định mùa, ngày, và năm; 15chúng phải trở thành những vì sáng trong bầu trời để soi sáng trái đất,” thì có như vậy. 16Elohim tạo dựng hai vì sáng lớn; vì sáng lớn hơn ngự trị ban ngày, vì sáng nhỏ hơn ngự trị ban đêm. Ngài cũng dựng nên các vì sao. 17Elohim đặt chúng trên không trung trong bầu trời để soi sáng trái đất, 18để ngự trị ban ngày và ban đêm, và để phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Elohim thấy điều đó là tốt đẹp. 19Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ tư. 
20Elohim phán, “Nước phải có đầy các sinh vật; trên mặt đất phải có chim bay trên không trung trong bầu trời.” 21Vậy Elohim tạo dựng các thủy long, các sinh vật di động và sinh sản trong nước tùy theo loại, và các loài chim có cánh tùy theo loại. Elohim thấy điều đó là tốt đẹp. 22Elohim ban phước cho chúng rằng, “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều và làm đầy dẫy trong nước các đại dương; các chim chóc cũng hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều trên đất.” 23Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ năm.
24Elohim phán, “Ðất phải sinh các sinh vật tùy theo loại; các súc vật, các sinh vật bò sát mặt đất, và các thú rừng trên đất tùy theo loại,” thì có như vậy. 25Elohim dựng nên các thú rừng trên đất tùy theo loại, các súc vật tùy theo loại, và mọi sinh vật bò sát mặt đất tùy theo loại. Elohim thấy điều đó là tốt đẹp. 
26Elohim phán, “Chúng Ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta, và theo hình dạng Chúng Ta, để chúng quản trị các cá biển, các chim trời, các súc vật, các thú rừng trên đất, và mọi sinh vật bò sát mặt đất.” 27Vậy Elohim dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh Elohim. Ngài dựng nên người nam và người nữ. 28Elohim ban phước cho họ. Ngài phán với họ, “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, hãy làm cho loài người đầy dẫy khắp đất, và hãy chế ngự nó. Hãy quản trị cá biển, chim trời, và mọi sinh vật di động trên đất.” 29Elohim phán, “Nầy, Ta ban cho các ngươi mọi thứ thảo mộc có hạt giống trên mặt đất, mọi thứ cây ra trái và có hạt giống; các ngươi sẽ dùng chúng làm thức ăn. 30Còn mọi thú vật trên đất, mọi loài chim trên trời, và mọi sinh vật bò sát mặt đất, tức mọi loài có sinh khí, Ta ban cho chúng mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn,” thì có như vậy. 31Elohim thấy mọi việc Ngài đã làm đều rất tốt đẹp. Vậy có hoàng hôn và bình minh – ngày thứ sáu.

“Elohim tạo nên loài người theo hình ảnh của Ngài”

Sáng Thế Ký 2

1 Ấy vậy công cuộc tạo dựng trời, đất, và muôn loài thọ tạo đã hoàn tất. 2Ðến ngày thứ bảy Elohim hoàn tất công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ, không làm mọi việc Ngài đã làm. 3Elohim ban phước cho ngày thứ bảy và biệt riêng ngày ấy ra thánh, vì trong ngày đó Elohim nghỉ, không làm những việc Ngài đã làm trong cuộc sáng tạo. 4a Ấy là gốc tích của trời và đất khi chúng được dựng nên. 

4b Trong ngày Jehovah Elohim dựng nên trời và đất – 5 trước khi cây cối ngoài đồng có trên mặt đất và trước khi rau cỏ ngoài đồng mọc lên, vì Jehovah Elohim chưa ban mưa xuống đất, và cũng chưa có loài người để canh tác trên mặt đất, 6 nhưng có hơi nước từ dưới đất bốc lên và thấm nhuần khắp mặt đất – 7 Jehovah Elohim dùng bụi đất nắn nên con người, rồi hà sinh khí vào lỗ mũi, con người trở nên một sinh vật có linh hồn.

(Kinh Thánh, Bản Dịch 2011)


Bài viết liên quan


Leave a Reply