Ngọn đồi Chapultepec

Miền đất kỳ diệu của chiều thứ tư không chỉ có ở Trung Đông xa xôi mà ngay chính ở thủ đô Mexico chúng ta cũng có Đền Chapultepec, một đền thờ ở trạng thái Jinn. Đây là đền thờ nơi mà trí tuệ của tổ tiên Anahuac [người dân tộc Mexico] của chúng ta được tu dưỡng. Đây là đền thờ nơi mà cuốn lịch Aztec bằng vàng ròng tỏa sáng phía trên thánh giá thiêng của đấng cứu thế

Đền thờ Chapultepec tồn tại ở trạng thái Jinn, chỉ các điểm đạo đồ mới có thể nhìn thấy được. Tôi là một thành viên của đền thờ Chapultepec. Không ai có thể phát hiện ra đền thờ này; nó đã, đang và sẽ tiếp tục tồn tại.

Có rất nhiều đền thờ khác ở trạng thái Jinn được treo cờ của Gnosis. Có nhiều đền thờ kỳ diệu và thiêng liêng nơi mà mặt trời của đức Kitô nội tại toả sáng.

(Samael Aun Weor – Bài giảng “The Promised Land, Jinn Science, Alcyone, and the Fourth Dimension”)

Một cơ thể vật chất có thể được tách ra khỏi thế giới ba chiều và đặt vào chiều thứ tư. Việc này có thể thực hiện bằng cách dùng siêu không gian một cách thành thạo. Chẳng bao lâu nữa, vật lý học thiên thể sẽ chứng minh được sự tồn tại của siêu không gian. Những bộ tộc bản xứ ở Châu Mỹ trước đây hiểu biết rất uyên sâu về khoa học Jinn. Ở Mexico, các Hiệp Sĩ Hổ biết đặt cơ thể vật chất của mình vào siêu không gian.

Ở Mỹ, có một số hồ, núi và đền thờ tồn tại trong trạng thái Jinn. Ở Mexico, đền thờ Chapultepec đang ở trạng thái Jinn (trong siêu không gian). Thầy Huiracocha đã nhận điểm đạo ở đền thờ này.

(Samael Aun Weor – Hôn Nhân Hoàn Hảo – Chương 3)

Có một âm thanh huyền bí mà người yogi phải học cách lắng nghe. Người Aztec biết âm thanh huyền bí này. Hãy nhớ đến Ngọn đồi Chapultepec. Một bộ kinh chép tay Mexico đã mô tả một con dế trên đồi này.

(Samael Aun Weor – The Yellow Book)
Năm 1704, D. Carlos Siguenza đã chép bản đồ về hành trình của người dân tộc Aztec từ một nguồn cổ xưa hơn. Ngọn đồi Chapultepec nằm ở phía trên bãi cỏ xanh.
Ngọn đồi Chapultepec với con dế, theo Tovar Codex, 1588
ngọn đồi Chapultepec (ảnh từ Glorian.org)


Leave a Reply