Ngọn đồi Chapultepec

Có một âm thanh huyền bí mà người yogi phải học cách lắng nghe. Người Aztec biết âm thanh huyền bí này. Hãy nhớ đến Ngọn đồi Chapultepec. Một bộ kinh chép tay Mexico đã mô tả một con dế trên đồi này.

(Samael Aun Weor – The Yellow Book)
Năm 1704, D. Carlos Siguenza đã chép bản đồ về hành trình của người dân tộc Aztec từ một nguồn cổ xưa hơn
Ngọn đồi Chapultepec theo Tovar Codex, 1588
ngọn đồi Chapultapec (ảnh từ Glorian.org)


Leave a Reply