Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ (Lu-ca 5:33-39)

bầu da chứa rượu vang

33Họ nói với Ngài: “Môn đồ của Giăng cũng như môn đồ của người Pha-ri-si thường kiêng ăn cầu nguyện, nhưng môn đồ của Thầy lại ăn và uống!” 34Đức Chúa Jêsus đáp: “Các ngươi có thể bắt khách dự tiệc cưới kiêng ăn trong khi chàng rể còn ở với họ sao? 35Nhưng đến lúc chàng rể được đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn.” 36Ngài cũng kể cho họ một ẩn dụ: “Không ai xé một mảnh áo mới mà vá vào áo cũ. Làm như vậy, áo mới sẽ rách, và mảnh vải mới cũng không xứng hợp với áo cũ. 37Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới làm nứt bầu da, rượu đổ ra và bầu da cũng bị hỏng. 38Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu mới. 39Cũng không ai đã uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người ấy nói rằng: ‘Rượu cũ ngon hơn.’ ”

(Kinh Thánh, Bản Dịch 2011)

Kinh Thánh có nói rõ về “rượu cũ và rượu mới”. Chúa Giêsu đã nói rằng, không ai đổ rượu mới vào một bầu da đã cũ và cứng ngắc, vì bầu cũ sẽ nứt ra. Vì thế, người ta cần đựng rượu mới trong một bầu da mới và mềm dẻo. Kabir Giê-su vĩ đại nói rằng, không ai lại nghĩ đến việc vá quần áo cũ bằng các mảnh từ quần áo mới. Không thể tưởng tượng được ai lại xé quần áo mới để vá vào quần áo cũ; điều này thật ngớ ngẩn, đúng không?

Theo cùng một cách đó, lời dạy mới cũng giống như rượu mới, cần có bầu da mới. “Bầu da” này là gì? Đó chính là tâm trí. Nếu chúng ta không bỏ các lối suy nghĩ cổ lỗ đi, nếu chúng ta cứ tiếp tục nghĩ về các thói quen đã có, thì chúng ta chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi.

(Samael Aun Weor – Chúng ta cần thay đổi cách suy nghĩ)

Leave a Reply