Ê-te

Trong huyền học phương Tây, Ê-te (Ether) là một trong năm nguyên tố cổ xưa: ê-te, khí, lửa, nước, đất. Trong sách Gnosis từ “cơ thể ê-te” (etheric body) đồng nghĩa với “cơ thể khí lực” (vital body). Cơ thể khí lực cũng được gọi là “phách” (魄) hay là “vía”.

Trong tiếng Phạn, năm nguyên tố là akasha, vayu (khí), tejas (lửa), apas (nước), prithvi (đất).

“Ê-te là Akasha cô đặc. Chất được gọi là Akasha này là bức xạ đầu tiên của Mulaprakriti – chất nguyên sinh gốc, hay một chất không mùi vị và không phân biệt được. Các nhà luyện kim đan gọi chất này là Ens Seminis (tiếng Latin: chất tinh dịch)”.

(Samael Aun Weor, Fundamental Notions of Endocrinology and Criminology – Chương 12).


“Ê-te có thể tồn tại ở thể lửa (Tejas). Ê-te ở thể khí, ở trạng thái trơn tru là nguồn gốc của khí (Vayu). Ê-te ở thể lỏng chính là nguồn gốc của nước (Apas). Ê-te ở thể rắn là nguồn gốc của khoáng vật (Prithvi)”.

(Samael Aun Weor, Fundamental Notions of Endocrinology and Criminology – Chương 12).

Những lý thuyết của các nhà khoa học nghi ngờ về sự tồn tại của Ê-te là không hề có cơ sở khoa học. Thực sự là họ chỉ đang chơi với các ngôn từ, thuật ngữ. Ví dụ thay vì Ê-te thì họ sử dụng những thuật ngữ như “phóng xạ” hoặc “từ trường”, v.v. Rõ ràng là những thuật ngữ này không thể làm thay đổi thực tế về Ê-te.

Dù người ta nghi ngờ, phân tích và thay đổi thuật ngữ bao nhiêu đi chẳng nữa nhưng họ vẫn đang nghiên cứu về thứ chúng tôi gọi là Ê-te. Và hầu hết thời gian, họ chỉ tranh cãi về từ ngữ hoặc thuật ngữ, v.v. Nhưng chung quy lại thì chỉ có thực tế mới quan trọng, và thực tế là thực tế.

Nhà thiên văn học Nga đã phát hiện ra các hành tinh ở trạng thái nguyên sinh bằng kính thiên văn cao cấp. Những hành tinh nguyên sinh này đều được hình thành từ bên trong Ê-te. Bằng phương pháp quy nạp logic đơn giản, chúng ta có thể chấp nhận rằng cõi Ê-te tồn tại. Có thể một số nhà khoa học sẽ không hài lòng với thuật ngữ “Ê-te”. Tuy nhiên, dùng thuật ngữ nào không quan trọng, điều quan trọng là thực tế.

Trước khi trở thành nguyên sinh chất, mọi hành tinh đều ở trạng thái Ê-te. Nhà khoa học vĩ đại Ấn Độ Rama Prasad đã nói: “Mọi thứ đều được hình thành từ Ê-te. Mọi thứ đều quay trở lại Ê-te”. Nếu nguyên sinh chất được hình thành từ Ê-te, thì chúng ta phải chấp nhận rằng Ê-te nằm trong năng lượng gốc của tất cả mọi thứ.

(Samael Aun Weor, Fundamental Notions of Endocrinology and Criminology – Chương 11).

Vào thế kỷ 19, một số nhà vật lý đã đề xuất lý thuyết về một chất vô hình, không trọng lượng được gọi là luminiferous ether (Ê-te sáng chói) lấp đầy không gian trống và là môi trường truyền sóng ánh sáng và sóng điện từ. Sự hiểu biết huyền học về Ê-te như một yếu tố tâm linh có một chút liên quan tới một số lý thuyết khoa học về Ê-te hoặc ê-te sáng chói. Tuy nhiên, H. P. Blavatsky đã khẳng định rằng những lý thuyết khoa học thế kỷ 19 về Ê-te là không đầy đủ và không chính xác.

Các học trò hay nhầm lẫn [Ê-te của vật lý học thế kỷ 19] với Akasha và với ánh sáng của cõi cảm xúc [Astral Light]. Theo mô tả của vật lý học thì Ê-te không phải là Akasha hay ánh sáng của cõi cảm xúc. Ê-te [của vật lý thế kỷ 19] là một tác nhân vật chất, mặc dù cho đến nay vẫn chưa được phát hiện bởi bất kỳ máy móc vật lý nào. Trong khi đó, Akasha rõ ràng là một tác nhân tâm linh, giống hệt với Anima Mundi [1] theo một nghĩa nhất định, còn ánh sáng của cõi cảm xúc là nguyên lý thứ bảy và là nguyên lý cao nhất của bầu khí quyển trên mặt đất. Cả Akasha và Ê-te thật đều không thể được phát hiện [bằng những thiết bị thông thường], bởi chúng đều thuộc về một chiều không gian khác.

(H. P. Blavatsky – The Theosophical Glossary, 1892)

[1] Anima Mundi có nghĩa là “linh hồn của thế giới” được dịch từ tiếng Latin.

Minh họa về sự tương ứng giữa tất cả các phần của vũ trụ được tạo ra, với anima mundi được mô tả là một người phụ nữ, từ tác phẩm Utriusque Cosmi Historia, 1617 của Robert Fludd.

Vào năm 1897, thí nghiệm của Michelson-Morley đã không thể phát hiện ra bất kỳ bằng chứng nào về việc Trái Đất di chuyển qua ê-te sáng chói, và vào năm 1905, khi Einstein công bố thuyết tương đối hẹp, các lý thuyết khoa học về ê-te hầu như đều bị bãi bỏ.

Năm 1951, Paul Dirac đã đăng một bài viết trên tạp chí Nature. Trong đó, ông có đề xuất rằng cần phải có một lý thuyết ê-te mới hơn và đầy đủ hơn để giải thích về điện động lực học lượng tử. Ngày nay, nhiều nhà khoa học khác vẫn đang xem xét ý tưởng này.

Tuy nhiên, như H. P. Blavatsky đã nêu trong phần trích dẫn ở trên, ý nghĩa của từ “ê-te” trong ngữ cảnh của huyền học, khác với khái niệm ê-te (hoặc là ê-te sáng chói) trong vật lý học. Mặc dù trùng tên nhưng chúng ta nên hiểu rằng đây là hai khái niệm khác nhau, và không nên nhầm lẫn.

Bốn loại ê-te

Cơ thể khí lực bao gồm bốn loại ê-te:

  1. Ê-te sáng chói
  2. Ê-te phản chiếu
  3. Ê-te hoá học
  4. Ê-te của sự sống

Trong bối cảnh của sách Gnosis, ê-te chỉ khí lực.

  • Chất ê-te đầu tiên liên quan chặt chẽ với ý chí và trí tưởng tượng.
  • Loại thứ hai liên kết một cách bí mật với nhận thức của giác quan và ngoại cảm.
  • Loại thứ ba là nền tảng của mọi quá trình sinh hoá hữu cơ.
  • Loại thứ tư đóng vai trò trung gian cho các lực có tác động đến quá trình sinh sản của các chủng tộc.

Trong quá trình của điểm đạo lửa thứ hai tôi đã học cách giải phóng hai loại ê-te cao cấp đó để cùng chúng đi du hành ở ngoài cơ thể vật chất.

Hiển nhiên rằng nhận thức qua thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông sẽ tăng lên một cách phi thường khi chúng ta hấp thụ hai chất ê-te cao cấp đó vào cơ thể cảm xúc của mình.
Hai loại chất ê-te đó cho phép chúng ta đưa được tất cả những ký ức siêu cảm của mình vào não bộ.

(Samael Aun Weor – Las Tres Montañas)

Rõ ràng là cõi hóa-lý cần một “nisus formativus”, một nền tảng để nó có thể hoạt động. Nếu xem xét bất kì sinh vật nào, chúng ta sẽ thấy rằng sinh vật đó có các quá trình tiêu hóa, đào thải, sinh sản, nhận thức, cảm nhận, tạo ra nhiệt lượng, v.v. Rõ ràng là, điều này cho thấy rằng ngoài các phân tử hóa học đơn thuần còn có các cấu trúc, các nền tảng mà khoa học chính thống chưa biết đến.

Nisus formativus là sức mạnh hình thành cơ thể vật chất. Năng lực này đảm bảo rằng cơ thể của mỗi loài sinh vật phát triển theo hình dáng riêng của nó.

Chúng ta biết chắc chắn rằng mọi hiện tượng hóa-lý đều được duy trì bởi cơ thể khí lực của trái đất. Đó là cõi khí lực, là chiều thứ tư, trục thứ tư của thế giới vật chất. Đó là thế giới ê-te hay khu vực bốn chiều của hành tinh nơi chúng ta đang sống, đi lại và tồn tại. Ngoài thế giới khí lực còn có các cõi giới khác nhưng trước tiên chúng ta hãy xem xét kĩ lưỡng cõi khí lực này.

Chắc chắn rằng Trái đất của chúng ta có một bản kép, một bản sao chính xác. Đó chính là căn nguyên sức sống của nó, là cơ thể khí lực của Trái đất.

Trong cơ thể con người cũng như trong bất kì cơ thể động vật nào đều có bốn thể ê-te. Thể thứ nhất có thể được gọi là “ê-te hóa học”. Đó chính là ê-te liên quan đến các quá trình tiêu hóa và đào thải hữu cơ. Thể thứ hai là “ê-te sự sống”, liên quan đến các quá trình sinh sản. Thể thứ ba là “ê-te sáng chói”. Ê-te này cho phép sinh vật có nhận thức giác quan bên ngoài cũng như phát sinh nhiệt lượng. Và thể thứ tư, căn nguyên khí lực thứ tư, “ê-te phản chiếu” liên quan đến trí tưởng tượng và ý chí của mọi sinh vật.

Khi nhìn một bông hoa, chúng ta không chỉ ngưỡng mộ các cấu trúc hình học và những cánh hoa tuyệt đẹp mà còn cả màu sắc của nó nữa. Rõ ràng là những màu sắc tự nhiên này có liên quan chặt chẽ với ê-te sáng chói của vũ trụ.

Mắt của chim đại bàng tinh sắc đến kinh ngạc. Loài chim này có thể nhìn thấy từ trên mây bất kì con chim hay con bò sát nào và nó lập tức lao xuống con mồi. Tất nhiên đó là thức ăn của nó nhưng con mắt của chim đại bàng chỉ cho chúng ta thấy về ê-te sáng chói. Nếu không có ê-te sáng chói thì sẽ không có nhận thức.

Chúng ta ngưỡng mộ sức mạnh ý chí của những thiên tài vĩ đại và điều này có liên quan đến ê-te phản chiếu. Ánh sáng, sức nóng, màu sắc và âm thanh có thể kết tinh trong mọi tạo vật thông qua bốn thể ê-te phổ quát.

Khi nhà huyền học (với ê-te sáng chói và ê-te phản chiếu được hấp thụ hoàn toàn trong cơ thể cảm xúc của họ) đến thăm các cõi địa đàng hoặc thiên đàng của thế giới ê-te, họ nhìn thấy những kì quan và vẻ đẹp thực thụ với những ngọn núi trong suốt như pha lê mang một màu xanh khó tả. Ở đây cũng có những ngôi đền của thiên nhiên.

“Mọi sinh vật ở vương quốc động vật đều có tổ chức. Các tinh chất (hay còn gọi là Phật Tính) liên tục được tái sinh trong các cơ thể động vật khác nhau, được gọi là “tinh linh“. Chúng đi dự lễ tại những ngôi đền bí mật của mình ở thiên đường, tức là ở chiều không gian thứ tư.

Trong thế giới thực vật, mỗi loài cây cỏ cũng có tinh linh riêng và được tổ chức theo họ. Ví dụ như họ cam, họ bạc hà, họ thông. Mỗi họ thực vật đều có đền thờ riêng trong thế giới ê-te, ở đó chúng được các Deva [thần linh] hướng dẫn. Các tinh linh này luôn khao khát một ngày nào đó được trở thành con người.

“Trong vườn địa đàng Eden, ở cõi ê-te, “khu vườn của các Hesperides”, [2] như Don Mario Roso de Luna – một nhà văn nổi tiếng người Tây Ban Nha đã nói, ở “vùng đất hứa” của Môi-se, nơi những dòng suối của sự sống trong lành với sữa và mật tuôn chảy, là những vẻ đẹp khôn lường. [3]

[2] Hesperides: Trong thần thoại Hy Lạp, Hesperides là các nữ thần của buổi tối và ánh sáng vàng của hoàng hôn là “những người con gái của buổi tối” hay “nữ thần của phương Tây”.

[3] Đoạn này đề cập đến Xuất Ai-cập Ký 3:7-8 trong Kinh Thánh Cựu Ước: “CHÚA phán, ‘Ta đã thấy nỗi khổ của dân Ta ở Ai-cập. Ta đã nghe tiếng kêu van của chúng vì bọn cai nô của chúng. Phải, Ta đã biết nỗi khốn khổ của chúng, vì thế Ta ngự xuống để cứu chúng khỏi tay dân Ai-cập và đem chúng ra khỏi xứ ấy, để đưa chúng vào một xứ tốt đẹp và rộng rãi, một xứ đượm sữa và mật, xứ của dân Ca-na-an, dân Hít-ti, dân A-mô-ri, dân Pê-ri-xi, dân Hi-vi, và dân Giê-bu-si.'”

Người ta ngây ngất khi chiêm ngưỡng các Gnome (tinh linh của đất và khoáng vật) ở giữa những tảng đá, những sinh vật bé nhỏ đã được nhắc đến bởi Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim hay còn gọi là “Paracelsus”.

Người ta choáng ngợp khi nhìn thấy các Salamander (tinh linh của nguyên tố lửa) trong ngọn lửa, các sinh vật đó trông giống như những con thằn lằn nhỏ. Chúng thực sự đem lại sự sống cho nguyên tố lửa.

Người ta cũng không khỏi xúc động khi chiêm ngưỡng các Sylph (tinh linh của nguyên tố khí) vui nhộn của cõi ê-te, những tinh linh đã tạo ra hình dạng kì lạ cho những đám mây.

Người ta không khỏi ngất ngây khi nhìn thấy các Nereid (tinh linh của nguyên tố nước) của biển cả, họ xây dựng cung điện dưới đáy biển. Người ta kể rẳng khi một Nereid yêu một con người, nàng sẽ đưa người yêu về nhà mình nơi đáy biển để cùng nhau xây dựng tổ ấm. Dĩ nhiên là con người đó đã phải thoát xác vì anh ta đã lấy một Nereid.

Trong cõi ê-te có những sinh vật nhỏ bé với sức mạnh phi thường. Nơi đây, có những sinh vật nhỏ xíu mà chỉ cần dùng lưỡi gươm lửa chạm vào là đủ để làm nổi lên hoặc dập tắt một cơn bão. Cũng có những sinh vật khác có khả năng làm núi lửa phun trào.

Các thiên thần của sự sống hoạt động trong thế giới ê-te. Sứ mệnh cao cả của họ là ban cho mỗi con người một cơ thể khí lực khi đầu thai, tái sinh và tái hiện thân. Những vị thiên thần Deva này hiển nhiên có quyền năng điều khiển nước ối và mọi loại vật chất nói chung.

(Samael Aun Weor – bài giảng về Cây Sự Sống và Kabbalah)
Đức Manjushri (Văn-thù-sư-lợi) với thanh gươm rực lửa. Trong giấc mơ chúng ta rút thanh gươm này từ trong cột sống.

Leave a Reply