Cầu phương hình tròn

☰ Tiếng Anh: Squaring the circle

Bài toán cầu phương hình tròn là bài toán dùng thước và compa dựng một hình vuông có diện tích bằng diện tích của một hình tròn đã cho.

Các nhà toán học đã nghiên cứu bài toán này hàng nghìn năm cho đến 1882 khi Ferdinand von Lindemann đã chứng minh rằng bài toán này không có lời giải.

Hội tam điểm luôn nói rằng họ có cách bí mật để giải bài toán này, vì thế cho nên họ lấy ê-ke và compa làm biểu tượng của hội. (Hãy tham khảo ảnh minh hoạ ở dưới.)

Trong bối cảnh của hội Tam Điểm cũng như ở trong Gnosis, bài toán cầu phương hình tròn tượng trưng cho việc luyện kim đan tình dục để phát triển tâm linh. Các lý giải về cách cầu phương hình tròn bằng thước kẻ và compa chỉ là cách ẩn giấu các giáo lý huyền bí, hoặc đôi khi đó chỉ là sản phẩm nhầm lẫn của những thành viên của các hội quán thoái hoá. Trong chương cuối cùng của tác phẩm “Treatise of Sexual Alchemy” (Luận thuyết về Phép Luyện Kim Đan Tình Dục), Samael Aun Weor viết,

“Trong cuốn sách này chúng tôi đã đưa ra cho nhân loại giáo lý bí mật khủng khiếp nhất trong vũ trụ. Chúng tôi đã tiết lộ về hòn đá triết học [tiếng anh: Philosopher’s stone], thuốc trường sinh bất lão, cách giải bài toán cầu phương hình tròn, và chiếc chìa khóa cho sự chuyển động vĩnh cửu.”

Treatise of Sexual Alchemy, Samael Aun Weor
Cầu phương hình tròn: “Dựng một hình tròn từ một người đàn ông và một người phụ nữ, rồi dựng một hình vuông, một hình tam giác, dựng một hình tròn và chúng ta có hòn đá triết học.” Ảnh minh hoạ và trích dẫn từ cuốn sách Atalanta Fugiens bởi Michael Maier (1618)
Biểu tượng của hội Tam Điểm

Leave a Reply