Đa nhãn thông

☰ Tiếng Anh: Polyvision

“Đa Nhãn Thông là nhãn thông với trực giác. Đó là sự Toàn Trí Thần Thánh.”

Chương 18, Hôn Nhân Hoàn Hảo, Samael Aun Weor

‘Con mắt khai mở’ là con mắt tâm linh bên trong của nhà tiên tri. Khả năng được hiện diện thông qua nó không phải là nhãn thông theo cách hiểu thông thường với nghĩa là “khả năng nhìn thấy từ xa”. Con mắt khai mở là khả năng trực giác tâm linh. Với khả năng đó, chúng ta có thể nhận biết sự thật một cách trực tiếp.

H. P. Blavatsky – The Secret Doctrine

Tuyến tùng là trung tâm của đa nhãn thông trực giác. Trong trái tim, trực giác hiện diện bằng linh cảm. Tuy nhiên, trong tuyến tùng, linh cảm đó được biến thành hình ảnh trực giác.

Alchemy and Kabbalah in the Tarot, Samael Aun Weor

Leave a Reply