Ai xứng đáng để mở cuộn sách? (Khải huyền 5)

1Bấy giờ tôi thấy trên tay phải của Ðấng ngự trên ngai một cuộn sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, và được niêm phong bằng bảy ấn2Tôi lại thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ tuyên bố lớn tiếng, “Ai xứng đáng để mở cuộn sách và tháo gỡ các ấn của nó?” 3Nhưng không ai trên trời, dưới đất, hoặc trong lòng đất có thể mở cuộn sách ấy, hoặc nhìn vào đó. 4Vì thế tôi bật khóc thành tiếng, bởi vì không ai được xem là xứng đáng để mở cuộn sách hoặc nhìn vào đó. 5Bấy giờ một trong các vị trưởng lão nói với tôi, “Ðừng khóc nữa. Kìa, Sư Tử của chi tộc Giu-đa, Cội Rễ của Ða-vít, đã chiến thắng, nên có thể mở cuộn sách và bảy ấn đó.”
6Kế đó tôi thấy một Chiên Con dường như đã bị giết đứng ở giữa ngai và bốn Sinh Vật và các vị trưởng lão. Chiên Con ấy có bảy sừng và bảy mắt, đó là bảy Thần Linh của Ðức Chúa Trời được sai đi khắp đất. 7Chiên Con ấy đến lấy cuộn sách từ tay phải của Ðấng ngự trên ngai. 8Khi Chiên Con nhận lấy cuộn sách, bốn Sinh Vật và hai mươi bốn vị trưởng lão sấp mình xuống trước mặt Chiên Con; mỗi vị có một cây đàn và một bát bằng vàng đựng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh đồ. 9Họ cùng nhau hát một bài thánh ca mới rằng:
  “Ngài thật xứng đáng để lấy cuộn sách và mở các ấn nó ra,
  Vì Ngài đã bị giết và đã dùng huyết mình mua chuộc cho Ðức Chúa Trời những người từ mọi bộ lạc, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc, và mọi quốc gia.
  10Ngài đã làm cho họ thành một vương quốc và những tư tế phụng sự Ðức Chúa Trời chúng ta, và họ sẽ trị vì trên đất.”
11Kế đó tôi thấy và nghe tiếng của vô số thiên sứ, hàng vạn của hàng vạn và hàng ngàn của hàng ngàn vị đang quây quần quanh ngai, hiệp với các Sinh Vật và các vị trưởng lão cất tiếng lớn 12tung hô rằng,
  “Chiên Con đã bị giết thật xứng đáng để nhận lấy quyền năng, giàu sang, khôn ngoan, sức mạnh, tôn kính, vinh hiển, và chúc tụng.”
13Kế đến tôi nghe mọi loài thọ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, và dưới biển, cùng mọi vật trong chúng nói rằng,
  “Nguyện Ðấng ngự trên ngai và Chiên Con được ca ngợi, tôn kính, vinh hiển, và quyền lực đời đời vô cùng.”
14Bốn Sinh Vật đáp, “A-men.”
 Và các vị trưởng lão sấp mình xuống thờ lạy.

(Kinh Thánh – Khải Huyền 5:1-14)
Kế đó tôi thấy một Chiên Con dường như đã bị giết đứng ở giữa ngai và bốn Sinh Vật và các vị trưởng lão. Chiên Con ấy có bảy sừng và bảy mắt, đó là bảy Thần Linh của Ðức Chúa Trời được sai đi khắp đất.

Số tám thiêng liêng là một biểu tượng rất quan trọng và thú vị. Nó bao hàm, xác định, và liên kết các dòng điện từ được thiết lập giữa con người trần tục và con người tâm linh. Nếu ta dùng ngón giữa, ngón trỏ và ngón cái để vẽ biểu tượng này ở phía trước đám rối tim thì nó có thể kết hợp hoặc phân tách tất cả các nguyên tố do năng lượng nguyên tử chi phối.

Thực hành: Đưa tâm trí về trạng thái tĩnh lặng. Trong khi chìm vào giấc ngủ, hãy nghĩ về biểu tượng số tám thiêng (dấu vô cực), làm dấu biểu tượng này trước trái tim như đã mô tả ở trên. Để cho biểu tượng này ngấm vào trong ý thức của bạn, rồi làm tâm trí trống rỗng, không suy nghĩ về bất cứ điều gì. Cứ thế, sau một thời gian nhất định, tâm thức của bạn sẽ thức tỉnh ở nơi được gọi là cõi cảm xúc.

Nếu quan sát cột sống chúng ta sẽ nhìn thấy số tám thiêng và cây trượng của Mercury hay Hermes, là tượng trưng cho hai dây mạch xoắn quanh tủy sống. Hai dây mạch này chính là Ida và Pingala, là hai nhân chứng, hai cây Ô-liu, hai chân nến ở trước ngai vàng của vị thần của Đất. Chúng đi lên não đến tuyến tùng, rồi đến tuyến yên giữa hai chân mày, và cuối cùng đến trái tim thông qua một sợi dây rất mảnh gọi là Amrita-Nadi.

Các nguyên tử dương đi lên thông qua dây mạch bên phải, các nguyên tử âm đi lên thông qua dây mạch bên trái. Khi đi lên theo cột sống, chúng khơi lên năng lực siêu việt của chúng ta. Số tám thiêng liêng đã, đang, và sẽ là chìa khóa cho vạn vật. Không một pháp sư nào có thể tồn tại nếu không có số tám thiêng.

Nếu xem xét đường nét của biểu tượng này, ta sẽ thấy nó chứa một vòng kép, nơi có hai lực giao nhau, một lực đóng lại và lực kia mở ra.

Đây là chìa khóa để mở ra mọi cánh cửa. Nó mở ra ngôi đền nội tâm của chúng ta, nó là dấu hiệu để mở ra cuốn sách Bảy Ấn.

(Samael Aun Weor – Tarot và Kabbalah)

Leave a Reply