Hai Nhân chứng của Kinh Khải Huyền

Ảnh minh hoạ từ Bamberg Apocalypse, thế kỷ 11

Ðoạn tôi được cho một cây thước đo [1], giống như một cây gậy, và được bảo rằng, “Hãy đứng dậy và đo đền thờ Ðức Chúa Trời [2], bàn thờ, và những vật dùng để thờ phượng Ngài trong đó, nhưng hãy chừa sân ngoài của đền thờ, đừng đo nó, vì nó đã được ban cho các dân ngoại, và họ sẽ giày đạp thành thánh trong bốn mươi hai tháng. Ta sẽ cho hai nhân chứng [3] của Ta, mặc vải gai, nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.” Những người ấy là hai cây ô-liu và hai cây đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian [4]. Nếu ai muốn làm hại họ, lửa từ miệng họ phun ra sẽ thiêu rụi kẻ thù của họ. Nếu ai muốn làm hại họ, kẻ ấy sẽ bị giết như thế. Hai vị ấy có quyền đóng cửa trời để mưa không rơi xuống đất trong những ngày họ nói tiên tri, và họ có quyền biến nước thành máu và đánh phạt trái đất bằng mọi thứ tai họa, bất cứ lúc nào họ muốn.

Khi họ hoàn thành sứ mạng làm chứng của mình, một con thú từ vực thẳm đi lên sẽ tấn công họ, đánh bại họ, và giết họ. Thi thể họ sẽ bị phơi bày trên đường của thành phố lớn mà phương diện thuộc linh gọi là Sô-đôm và Ai-cập, nơi Chúa của họ đã chịu đóng đinh. Người ta từ các dân tộc, các bộ lạc, các ngôn ngữ, và các quốc gia sẽ nhìn thấy thi thể của họ trong ba ngày rưỡi; và chúng không cho đem thi thể của họ chôn trong mộ. Những người sống trên đất sẽ vui mừng về cái chết của họ, người ta sẽ ăn mừng và tặng quà cho nhau, vì hai vị tiên tri ấy đã làm khổ những người sống trên đất.

 Nhưng sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Ðức Chúa Trời nhập vào họ, khiến họ đứng dậy trên chân mình. Bấy giờ những kẻ đang nhìn xem họ đều cực kỳ sợ hãi. Họ nghe một tiếng lớn từ trời gọi họ rằng, “Hãy lên đây!” Bấy giờ họ được cất lên trời trong đám mây, giữa lúc những kẻ thù của họ đang nhìn theo. Ngay giờ đó một trận động đất lớn xảy ra; một phần mười của thành phố bị sụp đổ, và bảy ngàn người bị chết vì trận động đất ấy; những người sống sót đều cực kỳ sợ hãi, và dâng vinh hiển lên Ðức Chúa Trời trên trời.
 Cơn khốn thứ nhì đã qua; kìa, cơn khốn thứ ba đang đến cách mau chóng.

(Khải Huyền 11:1-14, Kinh Thánh)

Ghi chú

[1] Đền thờ tượng trưng cho cơ thể người.

[2] Cây thước đo tượng trưng cho cột sống. Các thiên thần thường đo cột sống của điểm đạo đồ để biết được kundalini của họ đã phát triển đến đâu.

[3] Hai nhân chứng tượng trưng cho hai đường dây mạch ở hai bên cột sống, được gọi là Ida và Pingala (tiếng bắc Phạn).

[4] Hai cây ô-liu và hai cây đèn được giải thích ở Za-cha-ri 4 ở dưới.

Vị thiên sứ đã nói với tôi trở lại và đánh thức tôi như thể đánh thức một người đang ngủ. Vị ấy nói với tôi, “Ngươi thấy gì?”
 Tôi đáp, “Thưa ngài, tôi thấy một cây đèn [5] từ đầu đến chân đều bằng vàng; trên đầu có một bầu đèn chứa dầu [6]. Trên bầu đèn ấy chỉa ra bảy ngọn đèn [7]. Trên đầu bảy ngọn đèn là bảy nụ hoa đèn có tim đèn dẫn xuống bầu đèn chứa dầu bên dưới. Bên cạnh cây đèn ấy có hai cây ô-liu [8]. Một cây ở bên phải bầu đèn, và một cây ở bên trái bầu đèn.” Tôi hỏi vị thiên sứ đã nói với tôi, “Thưa ngài, những vật nầy có ý nghĩa gì?”
 Vị thiên sứ đã nói với tôi trả lời tôi, “Ngươi thật không biết những vật nầy có ý nghĩa gì sao?”
 Tôi đáp, “Thưa ngài, tôi thật tình không biết.”
 Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðây là sứ điệp của CHÚA cho Xê-ru-ba-bên: Không phải bởi quyền thế, không phải bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta,” CHÚA các đạo quân phán. “Hỡi rặng núi cao lớn kia, ngươi có thể cản trở sao? Trước mặt Xê-ru-ba-bên ngươi sẽ biến thành cánh đồng bằng phẳng. Nó sẽ mang viên đá để xây trên chóp Ðền Thờ ra và đặt vào vị trí của nó giữa tiếng reo hò, “Phước thay! Phước thay cho đền thánh!”
 Ngoài ra, lời của CHÚA đến với tôi rằng, “Tay của Xê-ru-ba-bên đã đặt viên đá đầu tiên xây nền nhà nầy, thì tay nó sẽ hoàn tất việc xây cất nhà ấy.” Bấy giờ anh chị em sẽ biết rằng CHÚA các đạo quân đã sai tôi đến với anh chị em. Vì ai đã khinh thường buổi đầu khiêm tốn của việc nầy chăng? Những người ấy sẽ đổi ra vui mừng khi trông thấy tay Xê-ru-ba-bên cầm dây dọi. “Bảy ngọn đèn ấy tiêu biểu cho mắt của CHÚA nhìn tới nhìn lui khắp cả thế gian.”
 Bấy giờ tôi hỏi vị thiên sứ ấy, “Còn hai cây ô-liu ở bên phải và bên trái của cây đèn có ý nghĩa gì?” Tôi lại hỏi vị thiên sứ ấy một lần nữa, “Hai nhánh của hai cây ô-liu cứ đổ dầu như vàng lỏng vào hai ống tiêm dầu bằng vàng có ý nghĩa gì?”
 Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ngươi thật không biết những vật nầy có ý nghĩa gì sao?”
 Tôi đáp, “Thưa ngài, tôi thật tình không biết.”
 Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðó là hai người được xức dầu đứng hầu bên cạnh Ðấng Chúa Tể của cả thế gian.”

(Xa-cha-ri 4:1-14, Kinh Thánh, Bản dịch 2011)

Ghi chú

[5] Cây đèn tượng trưng cho cột sống.

[6] Dầu tượng trưng cho khí lực trong cơ thể, cho năng lượng sinh dục.

[7] Bảy ngọn đèn tượng trưng cho bảy luân xa.

[8] Hai cây ô-liu tượng trưng cho hai đường dây mạch ở hai bên cột sống, được gọi là Ida và Pingala trong tiếng Phạn.

Tôi thấy một cây đèn từ đầu đến chân đều bằng vàng; trên đầu có một bầu đèn chứa dầu. Trên bầu đèn ấy chỉa ra bảy ngọn đèn. Trên đầu bảy ngọn đèn là bảy nụ hoa đèn có tim đèn dẫn xuống bầu đèn chứa dầu bên dưới. Bên cạnh cây đèn ấy có hai cây ô-liu. Một cây ở bên phải bầu đèn, và một cây ở bên trái bầu đèn.

Trong người đàn ông, Ida bắt đầu từ tinh hoàn phải [đi lên đến lỗ mũi trái] và Pingala bắt đầu từ tinh hoàn trái [đi lên đến lỗ mũi phải]. Trong người phụ nữ, Ida và Pingala đi lên từ hai buồng trứng [nhưng đảo ngược thứ tự trái/phải so với cơ thể đàn ông]. Hai đường mạch này, Ida và Pingala, chính là hai cây ô-liu (ở cửa đền thờ), là hai cây nến hiện diện trước mặt Chúa trái đất [trái đất tượng trưng cho cơ thể con người]. Đây chính là hai nhân chứng.

(Samael Aun Weor – Kundalini Yoga)
Hai đường dây mạch Ida và Pingala cuốn quanh cột sống, dẫn prana (khí lực) từ trung tâm sinh dục lên não bộ thông qua các luân xa.

Bài viết liên quan:


Leave a Reply