Kama Rupa

Kama Rupa (tiếng Phạn: कामरूप ) là Cơ thể Tham vọng hay còn gọi là Cơ thể Cảm xúc âm hoặc Cơ thể Phân tử. Có hai loại cơ thể cảm xúc: cơ thể cảm xúc âm và cơ thể cảm xúc dương. Người bình thường chỉ có cơ thể cảm xúc âm; không có cơ thể cảm xúc dương. 

Cơ Thể Cảm xúc là một cơ thể Dương tính và có bản chất điện tử. Cơ thể Cảm xúc Dương không phải mơ hồ như hơi nước và không tồn tại một cách tương đối. Cơ thể Cảm xúc Dương là một cơ thể bằng xương bằng thịt. Nó làm bằng thịt của thiên đường, chứ không phải bằng thịt lấy từ cơ thể A-đam.

Người bình thường, ngoại trừ một số trường hợp rất đặc biệt, luôn luôn được sinh ra với cơ thể cảm xúc âm nổi tiếng và không bao giờ với cơ thể cảm xúc dương. Loài Thú Vật Trí Năng khốn khổ có Cơ Thể Phân Tử, hay còn gọi là Cơ Thể Tham Vọng, hay còn gọi là Bản Sao Âm[1]. Chúng không có Cơ Thể Cảm xúc Dương. Chúng phải tạo ra Cơ Thể Cảm xúc Dương. Những Thú Vật Trí Năng sống trong cơ thể vật chất. Tuy nhiên, khi ngủ cũng như sau khi chết, chúng sống ở ngoài cơ thể vật chất. Khi đang ở ngoài cơ thể vật chất, chúng đi lang thang với Bản Sao Phân Tử. Các thầy đạo bí truyền giả và các trường phái giả huyền bí thường gọi Cơ Thể Phân Tử này là “Cơ Thể Cảm xúc”. Tuy nhiên, Cơ Thể Phân Tử không phải là Cơ Thể Cảm xúc[2].

The Doomed Aryan Race – Samael Aun Weor

Ghi chú

[1] Cơ thể cảm xúc giống như một bản sao của cơ thể vật chất.

[2]Vì rất nhiều tác giả phương tây dùng từ Cơ Thể Cảm xúc (tiếng Anh: Astral Body) để chỉ Cơ Thể Phân Tử (tiếng Phạn: Kama Rupa) cho nên thầy Samael đôi khi gọi Kama Rupa là Cơ Thể Cảm xúc âm cho dễ hiểu. Tuy nhiên, thầy Samael phân biệt rõ Cơ Thể Cảm xúc âm và Cơ Thể Cảm xúc Dương. Theo thầy thì Cơ Thể Cảm xúc Dương mới là Cơ Thể Cảm xúc thật


Leave a Reply