Kali Yuga

Kali Yuga (Tiếng Phạn: कलियुग) hay còn gọi là Thời Kỳ sắt – là thời kỳ đạo đức và tôn giáo của nhân loại bị thoái hóa, tương tự như thời Mạt Pháp của Phật giáo.

Các anh em, trong kỉ nguyên Kali Yuga này, trong Thời Kỳ Sắt, người ta cống hiến hết mình để luyện phép thần thông của tâm trí, và ở mọi nơi, ta có thể tìm thấy hàng nghìn cuốn sách trong các tiệm sách nói những điều kỳ diệu về con lừa của tâm trí.

SAMAEL AUN WEOR, Cái Tôi không thể hiểu hay tiêu diệt cái Tôi

Ngày nay có rất nhiều các vị Bồ Tát trên thế giới. Thực ra thì trong các thời đại cổ xưa của Trái đất, trong Thời đại Vàng, Bạc và Đồng, nhiều người đã theo học tại các trường huyền học và trở thành tu sĩ thành đạt. Nói cách khác, họ đã thành Phật. Nhưng khi Thời đại Kali Yuga đến thì cái Tôi đã có một sức mạnh khủng khiếp, nó đã uy hiếp tất cả những Điểm đạo đồ cổ xưa đó vì họ không biết cách sống, họ không vượt qua nổi những cám dỗ. Nếu không phải như vậy thì cái Tôi đã không xuất hiện lại trong họ. Ngày nay có rất nhiều Bồ tát Sa ngã tọa lạc trên Trái Đất. Nếu họ đã biết cách nuôi dưỡng Tâm trí tốt hơn, nếu họ đã làm tan rã cái Tôi và quyết tâm không tạo thêm hình nộm tâm lý thì họ đã lại tiến lên và đã chiến thắng.

SAMAEL AUN WEOR, Hình biểu tượng của Tâm


Leave a Reply