Cathexis

Trong Phân tâm học, thuật ngữ Cathexis, còn gọi là đầu tư xung năng hay tích lũy năng lượng tinh thần, được xác định như một quá trình đầu tư năng lượng tinh thần hoặc cảm xúc vào một người, một đối thể (có thể là vật vô sinh hoặc sinh vật) hoặc một ý niệm. Nhà tâm lý học Sigmund Freud định nghĩa cathexis như là dạng đầu tư của Libido (dục năng). Thuật ngữ Hy Lạp Cathexis (κάθεξις) đã được James Strachey chọn để phiên dịch thuật ngữ tiếng Đức Besetzung trong công trình dịch tổng tập Freud ra tiếng Anh.

Theo thuyết phân tâm của Freud, tất cả các năng lượng tinh thần đều được sản sinh bởi dục năng (libido). Cathexis chỉ việc đầu tư năng lượng của libido vào một người, một ý tưởng hoặc một vật thể. Ví dụ nếu bạn đói bụng bạn có thể tạo ra một hình ảnh trong tâm trí về một bữa ăn ngon bạn đang thèm.


Leave a Reply