Cathexis

Trong Phân tâm học, thuật ngữ Cathexis, còn gọi là đầu tư xung năng hay tích lũy năng lượng tinh thần, được dùng để chỉ một quá trình tập trung năng lượng tinh thần hoặc cảm xúc vào một người, một đối thể (có thể là vật vô sinh hoặc sinh vật) hoặc một ý niệm. Ví dụ nếu đói bụng thì bạn có thể tạo ra một hình ảnh trong tâm trí về một bữa ăn ngon mà bạn đang thèm.

Nhà tâm lý học Sigmund Freud đã định nghĩa cathexis là một dạng đầu tư Libido (dục năng). Theo thuyết phân tâm của Freud, tất cả các năng lượng tinh thần đều được sản sinh bởi dục năng

Thuật ngữ Hy Lạp Cathexis (κάθεξις) đã được James Strachey chọn để phiên dịch thuật ngữ tiếng Đức Besetzung trong công trình dịch tổng tập Freud ra tiếng Anh.

Cathexis liên kết

Trong bối cảnh Gnosis, Cathexis liên kết (tiếng Anh: Bound Cathexis) chỉ năng lượng tinh thần được kết nối với Bản thể.

Cathexis lỏng lẻo

Cathexis lỏng lẻo (tiếng Anh: Loose Cathexis) chỉ cái tôi, là năng lượng tinh thần hoạt động độc lập với Bản thể.

Cái Tôi yêu quý không có bất kì một tính cá thể nào, nó là tổng hợp của các yếu tố bất hòa, là tổng hợp của các cathexis nhỏ lỏng lẻo – những năng lượng tâm lý của cái Tôi.

(Samael Aun Weor – Biện chứng Tâm thức)
Sigmund Freud


Leave a Reply