Chuyện của A-đam và E-va

Ảnh minh hoạ từ AngelFineArts

Bấy giờ con rắn là con vật quỷ quyệt hơn những sinh vật khác mà Ðức Chúa Trời đã dựng nên trên đất. Nó nói với người nữ, “Có thật Ðức Chúa Trời bảo, ‘Các ngươi không được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn’ chăng?”

Người nữ trả lời con rắn, “Chúng tôi có thể ăn các trái cây trong vườn; nhưng Ðức Chúa Trời đã dặn, ‘Các ngươi không được ăn trái của cây ở giữa vườn; các ngươi cũng không được đụng đến nó, nếu không các ngươi sẽ chết.’”

Con rắn nói với người nữ, “Các người sẽ không chết đâu,  bởi vì Ðức Chúa Trời biết rằng ngày nào các người ăn trái cây ấy, mắt các người sẽ mở ra, và các người sẽ trở nên giống như Ðức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.”

Người nữ thấy trái cây ấy coi bộ ăn ngon, trông đẹp mắt, và quý, vì nó có thể làm cho người ta khôn ra; nàng liền hái trái cây ấy và ăn, rồi đưa cho chồng nàng đang ở đó ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra; họ nhận biết họ đang trần truồng, nên họ lấy lá vả khâu lại làm khố che thân.

Vào khoảng chiều tối, khi gió thổi hiu hiu, họ nghe tiếng Ðức Chúa Trời đi dạo trong vườn, A-đam và vợ trốn vào giữa lùm cây trong vườn, để tránh mặt Ðức Chúa Trời. Bấy giờ Ðức Chúa Trời gọi A-đam và hỏi, “Ngươi ở đâu?”

Ông đáp, “Con có nghe tiếng Ngài trong vườn và con sợ, nên con lẩn tránh, vì con đang trần truồng.”Ngài hỏi, “Ai bảo cho ngươi biết ngươi đang trần truồng? Ngươi có ăn trái cây Ta đã truyền cho ngươi không được ăn chăng?” A-đam đáp, “Người nữ Ngài ban để sống với con, nàng đã cho con trái cây ấy, và con đã ăn rồi.”

Bấy giờ Ðức Chúa Trời hỏi người nữ, “Ngươi đã làm gì?”

Ngươi nữ thưa, “Con rắn đã gạt con, và con đã ăn rồi.” 

Ðức Chúa Trời phán với con rắn, “Bởi vì ngươi đã làm điều ấy, Nên ngươi bị nguyền rủa hơn mọi súc vật và mọi thú rừng.Ngươi sẽ bò bằng bụng, và ngươi sẽ ăn bụi đất suốt đời. Ta sẽ để một mối nghịch thù giữa ngươi và người nữ, Giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, và ngươi sẽ cắn gót chân Người.”

Ðoạn Ngài nói với người nữ, “Ta sẽ tăng thêm nỗi khổ cực cho ngươi trong khi thai nghén; Ngươi phải chịu đau đớn mỗi lần sinh con. Dục vọng của ngươi sẽ bị lệ thuộc nơi chồng ngươi; Nó sẽ có quyền trên ngươi.

Ngài cũng nói với người nam, “Vì ngươi đã nghe lời vợ mà ăn trái cây Ta đã truyền, ‘Ngươi không được ăn,’ Nên đất sẽ vì ngươi bị nguyền rủa; Suốt đời ngươi, ngươi phải làm lụng vất vả mới có mà ăn. Gai góc và bụi gai sẽ mọc lên cho ngươi; Ngươi sẽ ăn hoa màu của ruộng đồng. Ngươi phải đổ mồi hôi trán mới có cơm bánh để ăn, Cho đến khi ngươi trở về cùng bụi đất, vì ngươi đã ra từ bụi đất; Ngươi là cát bụi, nên ngươi sẽ trở về cùng cát bụi.”

A-đam gọi vợ ông là Ê-va, vì bà là mẹ của cả loài người. Ðức Chúa Trời lấy da thú làm y phục cho A-đam và vợ ông, rồi mặc cho họ.

Ðoạn Ðức Chúa Trời phán, “Nầy, con người đã trở thành một bậc như Chúng Ta, biết điều thiện và điều ác. Vậy bây giờ hãy coi chừng, kẻo nó đưa tay hái trái cây sự sống và ăn, rồi được sống đời đời chăng.” 

Vậy Ðức Chúa Trời đuổi loài người ra khỏi Vườn Ê-đen, để cày cấy đất đai là thứ đã được dùng để dựng nên loài người. Thế là Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn. Ở phía đông của Vườn Ê-đen, Ngài đặt các thiên thần chê-ru-bim và một thanh gươm sáng lòa, liên tục biến chuyển mọi hướng, để canh giữ con đường đến cây sự sống.

(Sáng thế ký 3, Kinh Thánh, Bản dịch 2011)


Leave a Reply